II kooliastme käsitöötundides õpitakse tundma erinevaid käsitöötehnikaid, millest üheks on silmuskudumine.

 

Silmuskudumine valmistab vasakukäelisele õppijale raskusi, sest õpetaja näitab töövõtted ette orienteerudes paremale käele ning puuduvad metoodilised abimaterjalid.

 

Käesolev õpiobjekt on loodud digitaalseks abimaterjaliks õpilasele ja õpetajale, et toetada vasakukäelist õpilast silmuskudumise põhitöövõtete omandamisel.

 

Õpiobjekti eesmärgiks on õpetada silmuskudumise põhitöövõtteid (algsilmuse moodustamine, silmuste loomine, parempidise silmuse kudumine, pahempidise silmuse kudumine, ääresilmuste kudumine, kudumi lõpetamine, koekirja lugemine ja kudumine koekirja järgi).

Lõng

 

Õpiobjekti läbinu oskab:

  • moodustada algsilmust;
  • luua silmuseid;
  • kududa parempidist silmust;
  • kududa pahempidist silmust;
  • kududa ääresilmuseid;
  • lõpetada kudumit;
  • lugeda lihtsat koekirja parem- ja pahempidistest silmustest ning kududa selle järgi.

 

Õpiobjekti on võimalik kasutada erinevates olukordades:

  • õppetöö läbiviimisel kontakttunnis;
  • kodu- või distantsõppe korraldamisel;
  • koduste õpiülesannete andmisel.

 

Õpitu omandamist saavad õpilased kontrollida õpiobjektis loodud enesekontrollitesti abil.


Mõnusat kudumist soovides

Anu Pedak

Õpiobjekti " Silmuskudumise põhitöövõtted vasakukäelisele" autor

Tartu, 2023