Harjutus 4

 Pange sulgudes olev sihitis sobivasse käändesse.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

back forward