Harjutus 1

Määrake sihilised ja sihitud verbid
Antud on 12 verbi. Lohistage need õigesse kohta vastavalt sellele, kas need on sihilised või sihitud.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

back forward