2. Erandid täis- ja osasihitise kasutamisel: arvsõnaline ja asesõnaline sihitis

Põhiarvsõnad alates kahest on täissihitisena alati nominatiivis, osasihitis on ikka partitiivis. Sihitise peasõnaks on arvsõna, nimisõna on arvsõna laiendina alati partitiivis.

Nt: Ostsin kaks ajakirja. Sõin kümme pannkooki. Riina kasvatab kolme last. Karl räägib nelja võõrkeelt. Mari ei telli kolme ajalehte.

Arvsõna üks käitub sihitise üldreeglite kohaselt.

Nt: Ostsin ühe ajakirja. Sõin ühe pannkoogi. Riina kasvatab üht last.

Asesõnad meie/me ja teie/te on sihitisena alati partitiivis.

Nt: Võtke meid ka kaasa! Ma ootan teid ära. (Võrdle: Võtke laps ka kaasa! Ma ootan sõbra ära.)

Asesõnad mina/ma ja sina/sa on partitiivis lisaks osasihitise kontekstile ka juhtudel, kus nimisõnaline sihitis on nominatiivis.

Nt: Võta mind ka kaasa! Sind võetakse kaasa.  (Võrdle: Võta kott kaasa! Laps võetakse kaasa.)

Asesõnade mina ja sina sihitise genitiivivormi võib asendada partitiiviga.

Nt: Ma ootan sinu/sind ära. Ta kutsus minu/mind enda sünnipäevale.

Asesõnad tema/ta ja nemad/nad ei ole erandliku vormivaheldusega, vaid käituvad sihitise üldreeglite järgi.

Nt: Kutsu tema/ta ka kaasa! Ta jäeti maha. Mari armastab teda.

Asesõna kõik on täissihitisena ainult nominatiivis, osasihitisena ikka partitiivis.

Nt: Ma olen kõik unustanud. Ma tean kõike.

back forward