1.1. Täis- ja osasihitise käänded

Osasihitis on sihitis partitiivis ehk osastavas käändes. Partitiiv on eesti keele sihitise põhikääne. Partitiivis esineb sihitis nii ainsuses kui ka mitmuses.

Nt: Ma joon teed. Elle armastab kasse. Ära usu hundi juttu! Piret ei õpi prantsuse keelt. Ma loen ajalehte. Ma loen ajalehti. Suppi ei sööda liiga kuumalt.

Täissihitis on sihitis genitiivis ehk omastavas käändes ja nominatiivis ehk nimetavas käändes. Genitiivis on sihitis ainult ainsuses, nominatiivis nii ainsuses kui ka mitmuses. Mitmuslik täissihitis on ainult nominatiivis.

Nt: Ma lugesin ajalehe läbi. Vanaema küpsetas suure piruka. Liisa ostis raamatu.

Võta oma pliiats! Võta oma pliiatsid! Lea kudus soojad sokid. Tüdruk värvis juuksed punaseks. Külalised paluti lauda.

Sihitis on tavaliselt lause lõpuosas ehk reemas.

back forward