Saateks

Fourier' teisendus on signaalitöötluse fundamentaalne mõiste. Seda kasutatakse paljudes rakendustes meie ümber. Antud kursus tutvustab Fourier' teisendust, selle omadusi ja rakendusi.

Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärk on õpetada Fourier' teisendust ja signaalitöötluse rakendusi nagu filtreerimine, modulatsioon ja pakkimine. Neid oskusi on vaja, et lahendada reaalseid probleeme erinevate signaalitöötluse võtetega.

Vajalikud eelteadmised

Füüsika ja matemaatilise analüüsi põhivara tundmine on vajalik. Inglise keele oskus on kohustuslik, sest kõik testid ning osa loengutest on inglise keeles.

Õpiväljundid

Kursuse läbimise järel suudavad õpilased:

  • oskab rakendada pidevat ja diskreetset Fourier' teisendust
  • teab Fourier' teisenduse omadusi
  • teab signaali filtreerimise, modulatsiooni ja pakkimise põhitõdesid
  • teab tehisavaradari (SAR) mõistet ja teab sellega seotud signaalitöötluse võtteid

Kursuse ülesehitus

Kursus koosneb viiest osast ja tema kogumaht on 0,25 EAP. Iga osa koosneb omakorda:

  1. algab sissejuhatusega antud põhiteemasse (või teemadesse) ja omandatavatesse õpiväljunditesse.
  2. põhiteema on selgitatud videoloengutes.
  3. omab loenguid toetavaid slaide käsitletava teema põhiliste punktidega.
  4. Iga loeng (v.a üks) lõppeb vastläbitud teemal põhineva testiga.

Kursuse lõpetab enesekontrolliks mõeldud test, et saada tagasisidet saavutatud taseme kohta.

Kursuse kirjandus

Kursus põhineb peamiselt H. P. Hsu rohkete näiteüleseannetega illustreeritud õpikul "Schaum's outline of theory and problems of Signals and Systems", McGraw-Hill, New York, 1995.

Meeskond

Kaupo Voormansik on Tartu Ülikooli doktorant. Tema uurimistöö keskendub tehisava-radari rakenduste arendamisele. Kaupo Voormansikul on kaks magistrikraadi, kosmosetehnoloogias Rahvusvahelisest Kosmoseülikoolist Strasbourgis (2009) ja infotehnoloogias Tartu Ülikoolist (2009). Septembrist 2011 aprillini 2012 oli Kaupo Voormansik nooremteadlasena praktikal Saksa Kosmosekeskuse Mikrolaine- ja Radartehnika Instituudis.

Karlis Zalite on Ventspilsi Ülikooli infotehnoloogia magistrikraad. Praegu õpib Karlis Tartu Ülikoolis füüsika doktorantuuris. Alates 2011. a. töötab Karlis Tartu Observatooriumi Kosmosetehnoloogia osakonnas. Karlis Zalite teeb uurimistööd tehisava-radari põhiste keskkonnaseire teenuste arendamiseks.

forward