5. Signaalitöötlus tehisava-radari andmetöötluses

Brief summary

Synthetic aperture radar systems take advantage of the long-range propagation characteristics of radar signals and the complex information processing capability of modern digital electronics to provide high resolution imagery. In this section we discuss how the radar image is formed and the signal processing techniques required to do it.

Kokkuvõte

Tehisavaradari (Synthetic aperture radar – SAR) süsteem kasutab ära pikka vahemaad läbiva radarsignaali omadusi ja tänapäeva digitaalelektroonika andmetöötluse võimalusi, et hankida kõrge resolutsiooniga pilte. Selles peatükis selgitatakse kuidas radaripilt luuakse ja milliseid signaalitöötluse võtteid on selleks tarvis.

Videoloeng slaididega: http://chuck.ut.ee:8080/ess/echo/presentation/c85a4f34-f41a-4055-8d54-4662c19425a1

back forward