4. Signaalide pakkimine

Brief summary

The objective of signal compression is to reduce irrelevance and redundancy of the data in order to be able to store or transmit data in an efficient form. In this section we discuss the basics of compression and the most commonly used compression techniques.

Kokkuvõte

Signaali pakkimine on andmete ebavajalikkuse ja liiasuse vähendamine, mis on vajalik andmete efektiivseks salvestamiseks ja edastamiseks. Antud peatükis selgitatakse pakkimise põhitõdesid ja sagedamini kasutatavaid pakkimise võtteid.

Videoloeng slaididega: http://chuck.ut.ee:8080/ess/echo/presentation/0c47fccb-574f-4c55-9027-bc2c6c3f2ff0

back forward