3. Signaalide filtreerimine ja moduleerimine

Brief summary

Filtering is an attempt to extract the important part of some data while eliminating random contributions called "noise" or other unwanted features which obscure the ones that matter. In this section we overvew the most commonly used filtering techniques. The second part of this section deals with modulation - a signal processing technique widely used in telecommunications.

Kokkuvõte

Filtreerimisega üritatakse võtta välja vaid vajalik osa andmetest, elimineeritdes müra või muud ebavajalikud komponendid, mis segavad meid huvitavat osa. Selles peatükis antakse ülevaate tihedamini kasutatavatest filtreerimisvõtetest. Peatüki teine pool selgitab modulatsiooni mõistet, mida laialdaselt kasutatakse telekommunikatsioonis.

Videoloeng slaididega: http://chuck.ut.ee:8080/ess/echo/presentation/0c47fccb-574f-4c55-9027-bc2c6c3f2ff0

back forward