3. Signaalid ja süsteemid

Brief summary

The concept and theory of signals and systems are needed in almost all electrical engineering fields and in many other engineering and scientific disciplines as well. In this section we introduce the mathematical description and representation of signals and systems and their classifications. We also define several important basic signals essential to our studies.

Kokkuvõte

Signaalide ja süsteemide kontseptsioon ning teooria on olulise tähtsusega nii elektroonika inseneriteadustes kui ka paljudes elektroonikast ja füüsikast esmapilgul väga kaugena näivates teadustes. Kolmas loeng defineerib signaali mõiste, süsteemi mõiste ning omadused, mille alusel signaale ja süsteeme liigitatakse. Kõiki signaale saab esitada elementaarsignaalide summana, antakse elementaarsignaalide definitsioonid.

Videoloeng slaididega: http://chuck.ut.ee:8080/ess/echo/presentation/27023f18-ca8b-492e-8932-78b96bb42f2b

back forward