Publikatsioonid

Juba ilmunud või ilmumas uurimused

 1. Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen (2021). Variation in negation in Seto. Studies in Language, xx.              terviktekst (PDF)
   
 2. Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen ; Lindström, Liina (2021). Murded, varieerumine ja korpusandmed. Eitussõna paiknemine võru ja seto eituslausetes. Keel ja Kirjandus, 64 (8-9), 771−796.  terviktekst (PDF)
   
 3. Lindström, Liina (2021). Seto lause põhijooned. Kalkun, Andreas; Pajusalu, Karl; Västrik, Ergo-Hart (Toim.). Setomaa 3. Keel, rahvaluule ja tänapäeva kultuur (x). Tartu: Eesti Rahva Muuseum [ilmumas].  terviktekst (PDF)
   
 4. Kalkun, Andreas (2020). How to Ask Embarrassing Questions About Women's Religion: Menstruating Mother of God, Ritual Impurity, and Fieldwork Among Seto Women in Estonia and Russia. In: Kupari, Helena; Vuola, Elina (Ed.). Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice (97−114). London: Routledge. (Routledge Studies in Religion).10.4324/9780203701188.  terviktekst (PDF)
   
 5. Lindström, Liina (2020). Keelelised välitööd Ida-Setomaal: dokumenteerimas ohustatud keelt. Kalkun, Andreas; Pajusalu, Karl; Västrik, Ergo-Hart (Toim.). Setomaa 3. Keel, rahvaluule ja tänapäeva kultuur (x). Tartu: Eesti Rahva Muuseum [ilmumas].  terviktekst (PDF)

 

Varasemad uurimused

 1. Juhkason, Grethe; Kalkun, Andreas; Lindström, Liina; Plado, Helen (2012). Petserimaa setodest ja nende keelest 2010.-2011. a välitööde põhjal. Õdagumeresoomõ piiriq. Läänemeresoome piirid. Finnic borders (11−29). Võro Instituut. (Võro Instituudi Toimõndusõq. Publications of Võro Institute).  terviktekst (PDF)