Sõnaotsing

Lihtotsing ühe või kahe võtmesõnaga võimaldab saada üldise ülevaate teemast. On võimalik teha ka kompleksotsingut (Advanced Search) kasutades Boole'i loogikaoperaatoreid. Saab otsida pealkirja, autori, võtmesõna ja märksõna järgi ning seda ka üle sisukokkuvõtte. 

Otsitulemused antakse tabelina, mis võimaldab näha andmeid (vajadusel sorteerituna) tulpade kaupa.

Leitud kirjete juures saab kontrollida juurdepääsu täistekstile (View at Publisher) ja vaadata sarnaseid tulemusi (Related documents) ning sisukokkuvõtet otse tulemuste lehel (View Abstract).
Related documents võimaldab näha artikleid, mis viitavad samadele artiklitele (vähemalt üks ühine viide) ja on seega sisult sarnased. Artiklid on järjestatud ühiste viidete arvu järgi.

Otsingute tulemusena saadud andmeid on võimalik täpsustada (Refine) ja seejärel täiendavalt piirata (Limit to) või välistada (Exclude). Vajadusel saab otsingut veel täpsustada (Search Within Results).

Sõnaotsing

Joonis 2. Otsitulemused

Seejärel on võimalik vajalik informatsioon näiteks välja printida, eksportida, saata e-postile või siis lisada isiklikku listi.

 


Joonis 3. Andmebaasi võimalused

Otsingute ajalugu

 

Kui peale ühe või mitme otsingu sooritamist vajutada Search nuppu, kuvatakse lehe allservas otsingute ajalugu.


Joonis 4. Otsingute ajalugu

Uusimate tulemuste saamiseks võib kasutada piiranguid, näiteks 7, 14 või 30 päeva jooksul Scopusesse lisatud materjalid. 

Kui on vaja leida teatud ajakirja, võib otsingut alata Sources (allikad) lehelt. Kuvatakse ajakirjade nimestik, mida võib sorteerida pealkirja, valdkonna jne järgi. 
 

Allikate loetelu

 

Joonis 5. Allikate loetelu