Ajakirjade võrdlus

Sarnaselt Web of Science'ile võimaldab Scopus hinnata teadusajakirjade kvaliteeti ja teha viiteanalüüsi. Selleks tuleb esilehelt valida Sources

Sources

 

ja seejärel sisestada ajakirja nimi või valdkond, mis huvi pakub.

Ajakirjade loetelu

Joonis 1. Ajakirjade loetelu koos mõjuteguritega

Esimese valikuna saab andmeid järjestada mõjufaktori tugevuse järgi. 

CiteScore mõjukuse järgi reastamine

Lisaks on Scopuse arendajad välja mõelnud mitu erinevat mõõdikut ajakirjade võrdlemiseks. Näiteks

CiteScore arvutab viidete arvu viimaste aastate põhjal ja arvesse võetakse lisaks ajakirjadele ka konverentsimaterjalid ja raamatuseeriad.

Calculation

 

Joonis 2. CiteScore metodoloogia

SJR (SCImago Journal Rank) võtab lisaks viidete arvule arvesse ka muid tegureid, näiteks ajakirjade kvaliteeti. Tegemist on n-ö prestiiži indikaatoriga. Kõrgema prestiižiga ajakirjas olev viide on suurema väärtusega.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) võimaldab näiteks võrrelda erinevate valdkondade ajakirju. Siin vaadatakse viidete potentsiaali ja arvestatakse valdkonna eripära.

Ühtlasi saab kohe ära märkida, et soovite näha ainult avatud juurdepääsuga ajakirju.

Open Access ajakirjad

Joonis 3. Avatud juurdepääsuga ajakirjade loetelu