Autoriotsing

 

Author Search (autoriotsing) võimaldab leida vajalikud autorid sisestades perekonnanime koos initsiaalidega või ilma.

Autoriotsing

Joonis 1. Autoriotsing

Otsingu tulemusena kuvatakse nime eelisvariant ja seejärel teised nimevariandid, dokumentide arv ja ka link View Last Title.
Autori andmete täpsustamiseks on võimalik piirata tulemusi (Refine) näiteks järgmiste kategooriate alusel

 • Affiliation (asutus)
 • City
 • Country
 • Source type
 • Subject area


Tuuakse kontekstipõhine informatsioon autori kohta, mis võimaldab kindlaks teha, kas tegemist on ikka sama autoriga. Võib vaadata järgmisi andmeid:

 • organisatsiooniline kuuluvus (fikseeritud viimases publikatsioonis),
 • dokumentide arv Scopuses,
 • dokumentide arv, kus antud autorit tsiteeritakse,
 • h-indeks,
 • kaasautorite arv,
 • valdkonnad, kus antud autor on publitseerinud.

Citation Overview genereerib ülevaate tsiteeringutest ja annab nende arvu aastate kaupa alates 1995. aastast. Saadud ülevaadet võib sorteerida aastate või arvu järgi kasvavas või kahanevas järjekorras. Samuti saab muuta ajavahemikku, vaikimisi on antud neli viimast aastat.

Analyze Search Results näitab artiklite arvu ja andmeid erinevates väljaannetes.

Et hinnata, kui palju autorit tsiteeritakse, võib välistada enesetsiteeringud (Exclude from citation overview).

h-indeks 
võimaldab hinnata autori produktiivsust alates 1995. aastast käesoleva ajani. H-indeks aitab kujundada ülevaadet tsiteeringute arengust ja autori publikatsioonidest aja jooksul.
H-graafik on piltlikuks näiteks autori h-indeksi kohta lõikudes h-liiniga ja näidates viidete arvu iga artikli kohta.

h-indeks

 

Joonis 2. h-indeksNB! h-indeks lähtub vaikimisi 1995. aastast, seda aega võib muuta.