SCOPUS on kirjastuse Elsevier referaat- ja tsiteerimisandmebaas, mis refereerib üle 22 000 teadusajakirja (s.h. 3476 Open Access ajakirja). Andmebaas on multidistsiplinaarne, esindatud on ka humanitaarteadused. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.

Põhilised valdkonnad:
loodusteadused ~ 4300 nimetust
meditsiin ~ 6800 nimetust
reaalteadused ~ 7200 nimetust
sotsiaal- ja humanitaarteadused ~ 5300 nimetust

SCOPUS-es on umbes 66 miljonit kirjet, millest üle poolte on alates 1995. aastast ja teised ulatuvad 
tagasi 1823. aastani.

Andmebaasi võimalused

  • Kiire ülevaade põhilistest ajakirjadest ja oma valdkonna erialadest;
  • võimalus teada saada, kui palju on kedagi tsiteeritud ja kes on seda teinud;
  • leida sagedamini tsiteeritud artiklid ja autorid ning seeläbi teha kindlaks kõige huvipakkuvamad uurimisvaldkonnad;
  • teada saada h-indeks, mis võimaldab hinnata autori produktiivsust;
  • otsida autorite kohta infot ja leida õige autor samanimeliste ja sarnaste hulgast;
  • kindlustada informatsiooni juurdevool (Alert teenus, RSS), et hoida silma peal uutel artiklitel ja lemmikautoritel.

Näiteks võib seadistada teavituse nii, et üks kord päevas/nädalas/kuus antakse uutest tulemustest teada e-posti kaudu. Alerts võimaldab saada ülevaateid viimastest tsiteeringutest. Vajalikke otsitulemusi saab säilitada oma listis (My List), et siis nende juurde vajadusel hiljem tagasi pöörduda. Eelnevalt tuleb luua isiklik profiil ja teha endale kasutajatunnused (Register), seejärel pakub Scopus erinevaid võimalusi personaalseks seadistamiseks, mis lubab pidevalt saada uuendatud informatsiooni.

Joonis 1. Andmebaasi avaleht