Samblafoto võistlus 2017

2011. aastal alustatud samblafotode võistlusele on viie aasta jooksul esitatud 260 fotot 36 autorilt, sealhulgas fotod 50st samblaliigist. Taas on käes aeg samblafotode tegemiseks, et neist rõõmu tunda ja paremad esitada võistlusele!

2017. aastal kuulutati esimest korda välja aasta sammal – harilik karusammal ja senistele võistlus-kategooriatele lisandunud aasta sambla kategooria. Seega saab töid esitada kokku kolmes kategoorias. Aasta sambla ja liigifoto võistlustöödele palume lisada ümbrik kuivatatud prooviga pildistatud samblast, millele kirjutada autori märksõna, foto allkiri ja liiginimi ning proovi korjamise aeg ja koht. Fotode tõendmaterjal säilitatakse TÜ loodusmuuseumi samblaherbaariumis. Autori nõusolekul ühendatakse andmebaasis eksemplariga ka võistlusel osalenud foto.

 Võistluskategooriad:

  • Aasta sambla foto: harilik karusammal ja tema perekonnaliikmed. Võistlusele võib saata lähi- ja üldvaateid, fotosid detailidest ja mikrofotosid.
  • Liigifoto: teised sambla(liigi)d. Sammal peab olema foto järgi äratuntav vähemalt perekonna tasemel. Foto allkirjale lisada kindlasti ka pildistatud samblaliigi nimi..
  • Vabafoto sammaldest. Oodatud on tabava allkirjaga fotod sammaldega seotud tegevustest (nende määramine, kollektsioneerimine, kasutamine vms) ja sammaldest üldisemalt (üldvaated, erinevad motiivid jms). Sammal ei pea foto järgi olema liigini määratav, kuid võimalusel lisada foto allkirjale ka liiginimi.

 Võistlustöödele esitatavad nõuded:

  1. väljatrükk läikival fotopaberil suurusega 15 x 20 (21) cm
  2. Foto tagaküljele kirjutada: 1) võistluskategooria, 2) foto allkiri (vajadusel ka liiginimi) ja 3) autori märksõna. Näiteks: 1) Liigifoto, 2) Kodumetsas (harilik hellik), 3) „Sammalhabe“.
  3. Autorite anonüümsuse tagamiseks fotode erapooletul hindamisel palume koos fotodega esitada eraldi kinnine ümbrik autori märksõnaga, milles on autori nimi ja kontaktandmed.

 Üks autor võib võistlusele esitada kokku kuni 6 fotot.

Fotod palume saata või tuua 1. detsembriks (kaasa arvatud) 2017. a. (arvesse lähevad ka sel päeval postitatud fotod) aadressil:

TÜ Ökoloogia ja maateaduste instituut  
Botaanika osakond
Lai 40, Tartu 51005
„Samblafoto“

Fotosid hindab kolmeliikmeline žürii, mille koosseisus on ka brüoloog ja loodusfotograaf. Avaldamiseks „Samblasõbras“ palutakse mõnedel autoritel saata ka fotode digifail. Võistluse tulemused avaldatakse detsembri lõpus ilmuvas „Samblasõbras“.

 Fotovõistluse korraldab „Samblasõber“

Koostööpartnerid TÜ Loodusmuuseum ja botaanikaaed, Fotoluks ja ajakiri Eesti Loodus