SIS2Moodle hackathon is postponed.
All the proposed ideas are added to the list of potential developments.

SIS2Moodle häkaton lükkub edasi.
Kõik pakutud ideed lisatakse võimalike arenduste nimekirja.