Testi ennast

 

Minikursus lõpeb testiga, milles on 20 valikvastustega küsimust. Testi lõpus saad vaadata õigeid vastuseid või sooritada testi uuesti. Testi saab sooritada soovitud arv kordi.