Lühendid ja mõisted

Kursusel on kasutatud järgmisi lühendeid ja mõisteid: