Lühendid ja mõisted

Kursusel on kasutatud järgmisi lühendeid ja mõisteid:

  • Glossary is empty