Internetiportaalid: inimõigused

Annoteeritud lingikogud, kus on tähelepanu pööratud ka rahvusvahelise õiguse alaste dokumentide otsimise metoodikale ja inforessursside hindamisele, muudavad relevantsete dokumentide leidmise lihtsamaks.

International Legal Research (Globalex)erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ning rahvusvahelise õiguse teemade kohta materjalide leidmine.

ASIL Guide for Public International Law - universaalne ja hästi liigendatud elektrooniliste allikate kogu American Society of International Law koduleheküljel.

World Law - Austraalia otsimootoriga veebilehekülg mitmepoolsete lepingute otsimiseks, väga mahuka andmestikuga.

The Hague Justice Portal - sisaldab infot teadustegevuse kohta Haagis. Siit on kättesaadavad kohtute dokumendid, kohtulahendite tekstid ning artiklid, mis kohtuasju kajastavad.

Eestikeelsed rahvusvaheliste dokumentide mitteametlikud tõlked on kättesaadavad

Riigi Teataja andmebaasis

Välislepingute andmebaasist (välisministeeriumi koduleheküljel) saab teavet Eesti Vabariigis kehtivate välislepingute kohta ning rahvusvaheliste konventsioonide kohta (ühinemise ja jõustumise tähtajad), samuti vastab välisministeerium sellesisulistele päringutele.