Dokumendid - ÜRO allorganisatsioonid

ÜRO allorganisatsioonide materjalid koos dokumentide andmebaasidega on nende oma kodulehekülgedel või trükitud kogumikes.


ILC (International Law Commission). Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni tegevusest annab ülevaate kolmeköiteline komisjoni poolt väljatöötatud dokumentide kommenteeritud väljaanne International Law Commission 1949-1998. Oxford, 1999 (on olemas TÜ Raamatukogus). ILC materjalid on ka koduleheküljel

http://www.un.org/law/ilc/index.htm [/embed]

UNHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights). Ülemkomissari kodulehel on inimõiguste alaste dokumentide kataloog Treaty Body Database, mis võimaldab kontrollida erinevate lepingute staatust jm andmeid.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf[/embed]

FAO (Food and Agriculture Organisation) - dokumente saab otsida koduleheküljelt elektronkataloogist, täistekstid enamasti puuduvad

http://www.fao.org/[/embed]

UNEP (United Nations Environment Programme)

http://www.unep.org/[/embed]

Law of the Sea. Siit saab ka viidad teistele veekogude ja kalandusega seotud organisatsioonide dokumentidele

http://www.un.org/Depts/los/index.htm[/embed]

ILO (International Labour Organisation). Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Koduleheküljelt on juurdepääs temaatilistele dokumentide andmebaasidele, nt ILOLEX - rahvusvahelised standardid; LABORDOC - bibliograafiline artiklite ja raamatute andmebaas, sisaldab ka täistekste; LABORSTA - statistiline andmebaas (tööhõive, töötus, palgad jne); NATLEX - töö- ja sotsiaalhooldusõigusega seotud dokumendid, õigusaktid; infot on rohkem kui 180 maa kohta

http://www.ilo.org/public/english/support/lib/index.htm[/embed]

IMO (International Maritime Organization). Rahvusvaheline Mereorganisatsioon. Dokumentide otsinguks on koduleheküljel andmebaas IMODOCS, millest üks osa on avalikuks kasutamiseks. Andmebaas nõuab registreerumist.

https://webaccounts.imo.org/Common/WebLogin.aspx?App=IMODOCS&ReturnUrl=h...

WIPO (World Intellectual Property Organization). Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Sisaldab intellektuaalse omandi õiguse alaseid materjale ja rahvusvahelisi dokumente

http://www.wipo.org[/embed]

WTO (World Trade Organization). Maailma Kaubandusorganisatsiooni ametlike dokumentide lehekülgjel on kolm erinevat andmebaasi kehtivate dokumentide leidmiseks

http://www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm[/embed]

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) kuulub Maailmapanga gruppi (The World Bank Group); nende koduleheküljelt võib leida rohkem kui 14 000 ametlikku dokumenti

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd

WHO (World Health Organisation). Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Sisaldab dokumente juba Rahvasteliidu perioodist alates

http://www.who.int[/embed]

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni dokumendid on alates 1946. aastast kättesaadavad

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/unesdoc-datab...