Dokumendid - ÜRO

ÜRO ja tema allorganisatsioonide dokumentide andmebaasid http://www.un.org/databases/index.html on koondatud ühele pealehele

ODS - Official document System of United Nations http://documents.un.org/ on dokumentide ühisandmebaas sisaldab kõiki ÜRO ametlikke dokumente alates 1993. aastast. Alates 1946. aastast on andmebaasis ÜRO peaassamblee, julgeolekunõukogu, majandus- ja sotsiaalnõukogu ja hooldusnõukogu dokumendid. Andmebaas ei sisalda rahvusvahelisi lepingud.

UNTS - United Nations Treaty Series http://treaties.un.org/Pages/UNTSOnline.aspx?id=1- sisaldab infot rahvusvaheliste lepingute kohta, mis on registreeritud ÜRO sekretariaadis alates aastast 1946. Lepingute tekstid on originaalkeeles (kui neid on), võimalusel koos tõlkega inglise või prantsuse keelde. Siin on ka andmebaas LoN - League of Nations Treaty Database (Rahvaste Liidu lepingute andmebaas).

United Nations Treaty Collection http://treaties.un.org/ andmebaas koosneb mitmest infokogumist.

UN Documentation Centre (ÜRO dokumendikeskuse) leheküljel on ÜRO organite järgi võimalik leida dokumente väljaandjate järgi kronoloogilises järjestuses

UNBIS - bibliograafiline andmebaas dokumendiotsingu hõlbustamiseks.

UN-I-QUE - dokumendinumbrite ja lühiinformatsiooni leidmiseks.

ÜRO ja selle juurde kuuluvate organisatsioonide dokumendid on olemas Rahvusraamatukogus, mis on ÜRO hoiuraamatukoguks.