Aastaraamatud ja sariväljaanded

E-väljaanded

Lisaks ajakirjadele on Hein Online's ka rahvusvahelise õiguse aastaraamatud.

Näiteks 

British Yearbook of International Law, 

Baltic Yearbook of International Law, 

United Nations Yearbook of the International Law Commission

Täieliku loetelu leiate Hein Online esilehelt, kui klõpsate andmekogu nimel.

EBSCO andmebaasides ning kirjastuste andmebaasides olevate ajakirjade loetelu koos täpsema infoga (andmebaas, periood, piirangud täistekstide saamisel) on TÜ Raamatukogu e-ajakirjade portaalis. Vt täpsemalt pt 9.1 e-ajakirjade portaal ja EBSCO.

Ainult paberkandjal on Eesti raamatukogudes järgmised ajakirjad:

Austrian Journal of Public and International Law (Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Human Rights Law Journal (Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Austrian Review of International and European Law (Rahvusraamatukogu)

East European Human Rights Review (Rahvusraamatukogu)

Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (TÜ Raamatukogu, Rahvusraamatukogu)

Human Rights Quarterly (TÜ Raamatukogu, Rahvusraamatukogu).

Hague Academy of International Law, Collected Courses; Recueil des Cours de l'Académie de Droit International (la Haye) (lühendatult kaHague Recueil) on rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse alaste artiklite ja loengutekstide sariväljaanne, millest tänaseks on ilmunud üle 280 köite.

Netherlands International Law Review on T.M.C. Asser Instituudi ajakiri, artiklite täistekstid on 1953. aastast elektrooniliselt kättesaadavad.

Paberväljaanded

Kui ajakirjades ilmunud artikleid on tänu andmebaasidele järjest lihtsam leida, siis artiklite ja esseede kogumikes ning aastaraamatutes ilmunud materjalide leidmine on raskem, kuna ajakirjade andmebaasid tavaliselt kogumikes ilmunud artiklite täistekste ei sisalda.

Artiklikogumikud

Kogumikes sisalduvaid artikleid on bibliografeeritud potaalis Virtuelle Fachbibliothek Recht , Max-Planck Instituudi raamatukogu e-kataloogis (vt p 1.1 "Bibliograafiad") ning trükis ilmunud bibliograafiates. Tuntud teadlastele pühendatud kogumikud (Festschrift für ...Liber AmicorumEssays in honour of ... jm) sisaldavad mitmes keeles artikleid tunnustatud autoritelt üle maailma, nt

- Herbert Miehsler, Erhard Mock, Bruno Simma, Ilmar Tammelo (Hrsg.), Ius Humanitatis. Festschrift zum 90. Geburtstag von Alfred Verdross, Berlin 1980.

- Wolfgang Benedek (Hrsg.), Development and developing international and European law: Essays in honour of Konrad Ginther on the occasion of his 65th birthday, Frankfurt 1999.

- F. Capotori (Hrsg.), Du droit international au droit de l'intégration: Liber Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden 1987.

Aastaraamatud

Rahvusvahelise õiguse aastaraamatud sisaldavad artikleid ja vastava riigi või rahvusvahelise organisatsiooni praktikat, neid annavad välja paljud riigid ja organisatsioonid. Aastaraamatute leidumust Eesti raamatukogudes vaadake e-kataloogist ESTER ja andmebaasist Hein Online, näiteks:

Annuaire de l'Institut de droit international - ilmub alates 1873. aastast

Annuaire français de droit international

Baltic Yearbook of International Law

British Yearbook of International Law

Finnish Yearbook of International Law

German Yearbook of International Law

Netherlands Yearbook of International Law

Yearbook of the International Law Commission.