Õppekirjandus ja monograafiad

 

E-raamatud 

Tartu Ülikoolile ostetud e-raamatuid võib leida erinevatest andmebaasidest. Osaliselt on need e-kataloogis ESTER, osaliselt A-Z portaalis, kuid mitte kõik! Raamatud on sageli paremini leitavad otse andmebaasist otsides. Valige raamatute andmebaaside lehel andmebaasi tüübiks e-raamatud ja valdkonnaks socialia https://utlib.ut.ee/andmebaasid?tuup[0]=115&valdkond=119.

Rahvusraamatukogus on õigus- ja sotsiaalteaduste alaseid e-raamatuid, mis on leitavad ESTERi kaudu ning kättesaadavad kõikidele Rahvusraaamtukogu lugejatele. 

Õigusalaseid e-raamatuid sisaldavad raamatute andmebaasid Oxford Scholarship Online, Cambridge Online, Ebook Central ning õigusalased kompleksandmebaasid Hein Online, Westlaw UK, WestlawNext, Beck Online.

Hein Online kollektsioonist Legal Classics leiate muu hulgas  klassikute teoste tõlkeid inglise keelde (näiteks Justinianus ja Gaius).

E-uurimistööd

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritööd  on alates 2004 a täistekstina kättesaadavad. Neid saab otsida ka e-kataloogi ESTER kaudu.

Erialaste doktoritööde leidmiseks valige kollektsioon Tartu Ülikooli dissertatsioonid 2004 – Theses, MSc, PhD (ETD). Õigusteaduskonnas kaitstud tööde leidmiseks sisestage otsingulahtrisse õigusteaduskond.

Uuemad üliõpilastööd  on täistekstina kättesaadavad TÜ digiarhiivis DSpace dspace.ut.ee. Need  on ESTERis vaid osaliselt. 

Magistri- ja bakalaureusetööde leidmiseks valige sotsiaalteaduste valdkond - õigusteadus.

Loetelu tuntud välisautorite rahvusvahelise õiguse õpikutest.

 • Brownlie, I. Principles of Public International Law.
 • Carter, B. E., Trimble, P. R. International Law.
 • Cassese, A. International Law.
 • Dahm, G., Delbrück, J., Wolfrum, R. Völkerrecht.
 • Nguyen, Q. D., Daillier, P., Pellet, A. Droit international public.
 • Dixon, M. Textbook on International Law.
 • Glahn, G. von. Law Among Nations. An Introduction to International Law.
 • Harris, D. J. Cases and Materials on International Law.
 • Ipsen, K. Völkerrecht.
 • Jennings, R., Watts, A. Oppenheim's International Law. Vol I. Peace.
 • Kimminich, O., Hobe, S. Einführung in das Völkerrecht.
 • Malanczuk, P. Akehurst's Modern Introduction to International Law (e-raamatuna andmebaasis Ebook Central)
 • Seidl-Hohenveldern, I. Völkerrecht.
 • Shaw, M. N. International Law.
 • Wallace, R. M. International Law. A Student Introduction.
 • Verdross, A., Simma, B. Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.