Riigi Teataja

 

Riigi Teataja (http://www.riigiteataja.ee/) on Eesti õigusaktide ametlik elektrooniline väljaanne, millel on võrdne õiguslik jõud trükis avaldatud Riigi Teatajaga.
Riigi Teatajas on kättesaadavad nii seaduste algtekstid kui terviktekstid, st alati on võimalik kätte saada mingil ajahetkel kehtinud tekst tervikuna ning jälgida muutusi.

Praeguseks on Riigi Teataja muutunud kompleksseks õigusaktide otsingukeskkonnaks. Riigi Teataja funktsioonid:

  • on näha õigusakti sisukord
  • saab jälgida muutusi eri redaktsioonides
  • saab otsida õigusakti süstemaatilise liigituse järgi
  • saab otsida Riigikohtu lahendeid ning Maa- ja ringkonnakohtu lahendeid
  • otsida kohtulahendite kokkuvõtteid (endine andmebaas Digesta)
  • lugeda ja tellida e-mailile seadusuudiseid ja kohtu-uudiseid.

Kohtulahendite kokkuvõtteid (https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendite_analyysid.html) on võimalik otsida märksõnalise liigituse järgi, õigusakti viite järgi ja Euroopa Inimõiguste Kohtu viite järgi.

riigiteataja1

Joonis 1. Kohtulahendite kokkuvõtete loetelu ja märksõnaline liigitus avalehel. Kokkuvõtte leidmiseks võib kasutada ka otsingulahtrit, kuhu sisestatakse  kohtuasja number, märksõna või tekst kokkuvõtte sisust.

 

kohtuasjakokkuvote

Joonis 2. Kohtuasja kokkuvõte.

 

Kohtuasja kokkuvõte on üles ehitatud kindla skeemi alusel:

  • I Faktid
  • II Õiguslik küsimus
  • III Riigikohtu lahend
  • IV Kaasuse kontekst ja analüüs

Klõpsates sakil Seotud kokkuvõtted, näete linke seonduvatele ja kohtulahendit kinnitavatele analüüsidele.

forward