Väike ring

RSR on auväärse eaga tudengiorganisatsioon, mille organiseerumisvorm peegeldab ühtekuuluvust ning igaühe võimalustele ning tahtmisele vastavat panustamist Ringi tegemistesse. Meie üheks juhtmõtteks on olnud ja jääb olema põhinemine vabatahtlikkusel.

Anna Linda Tomp
President

Pääskülast pärit, ent elanud ka aasta Uruguays ja üheksa aastat Belgias, millest aasta pühendasin Eesti eesistumisele Euroopa Liidu Nõukogus. Erilist huvi pakuvad Ladina-Ameerika poliitika, võrdõiguslikkus, keeled ja rahvusvahelised suhted. Viimasega puutun kokku nii RSRis kui erialaselt – õpin Tartu Ülikoolis 3. kursusel riigiteadusi. Vabal ajal leian tee kinno või raamaturiiulini, arutan sõpradega päevapoliitikast või keerutan plaate. Tänu RSRile olen saanud kogemusi raadiotöös, kirjutamises ning olen leidnud mõttekaaslased, kellega jagada entusiasmi välispoliitika suhtes.

Fred Gregor Rahuoja 
Asepresident

Kuigi päritolult valgalane, kasvasin üles Tallinnas ning nõudsin tarkust taga nii Tallinna Prantsuse Lütseumis kui ka Reaalkoolis. Pärast gümnaasiumi lõpetamist teenisin aega Kuperjanovi jalaväepataljonis ja otsustasin oma haridusteed jätkata Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Lisaks ajaloole paeluvad mind poliitika, diplomaatia ja võõrkeeled. Tahtmine RSRiga ühineda tekkis juba ülikooli sisseastumisel, sest teadsin, et saan seal oma huve praktikas rakendada. Vabal ajal meeldib mulle palli korvi visata ja lugeda. 
Stina Suurväli
Asepresident
Olen sündinud ja koolis käinud Tallinnas, Jakob Westholmi Gümnaasiumis. Suuremat sorti huvi ühiskonna, selle toimimise ja poliitika vastu kasvas põhikooli lõpus. Mitte väga palju hiljem, umbes 11. klassi keskpaigas, otsustasin, et riigiteaduste eriala on see, kus tahan peale keskkooli lõppu oma õpinguid jätkata. Samuti vaatasin juba üsna varakult, mida pakub ülikoolielu ka õpingute kõrvalt ja nõnda leidsin Rahvusvaheliste Suhete Ringi. RSR ühendab endas kaks mulle tähtsat asja – välispoliitika ja rahvusvahelised suhted ning võimaluse panustada vingete asjade elluviimisesse. Seega otsus liituda tuli üsna kiiresti ja lihtsalt.
Stina Aava

Üles olen kasvanud Sakus, kust algas ka minu koolitee. Keskhariduse lõpetasin Gustav Adolfi Gümnaasiumi reaalsuunal ning hetkel jätkan oma õpinguid Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Rahvuvahelistesse suhetesse kiindusin juba lapsena, sest kasvasin üles mitme riigi taustsüsteemis ning huvi süvendas ka pidev reisimine ja vahetusaasta Ungaris. Eriliselt äratab minus uudishimu diplomaatia ja piirkondlikult just Ida-Euroopa. RSR-iga ajendas mind liituma sügavam huvi välispoliitika vastu ning lootus leida meeldiv seltskond, kes jagaks minuga oma teadmisi ja sära silmis. Vabal ajal tegelen triatloniga ning üritan hoida silmad ja kõrvad lahti igal tandril - olgu see siis teatris, kinos või malelaua taga.
Haldi Helis Annus
Minu jaoks on kodu seal, kus on meri. Ülikoolilinnana armastan Tartut, aga alati tõmbab tagasi ka kodulinna Tallinnasse. Olen seikleva hinge ning positiivse suhtumisega neiu. Pärast gümnaasiumi reisisin veidke Hollandis, Hispaanias ja Austraalias ringi õppisin iseseisva elu kohta. Avastasin oma huvi maailmas toimuva ja erinevatest rahvustest inimestega suhtlemise vastu. Mul oli alati suur soov Tartusse õppima tulla, kuid esimesel ülikooliaastal ei suutnud välja mõelda, mis see õige eriala minu jaoks on. Ülikooli eluga kohanedes ning veidikene maad uurides, sain rohkem teada riigiteaduste eriala kohta. Sõna rahvusvahelised suhted kõlas intrigeerivalt ning juba teisel ülikooliaastal avastasingi end riigiteaduste erialalt. RSRi puhul tekkis minus suur soov saada osaks seal tegutsevatest arukatest ning aktiivsetest noortest. Samuti näen, et Ringis on mulle suur arenguruum ning palju muud põnevat!
Tõnis Edela
Olen üles kasvanud Lähtel ning seal ka põhihariduse omandanud. Kooliteed jätkasin Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis ühiskonna suunal ning hetkel jätkan õpinguid Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Avaliku sektori ja poliitika vastu olen huvi tundud põhikoolist saati. Eriti pakub mulle aga huvi julgeolek  -  nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kooli väliselt tegelen aktiivselt murdmaasuusatamisega ning video produktsiooniga.  
Karl-Gustav Kallasmaa
Olen sündinud ja üles kasvanud Haapsalus. Põhihariduse sain Haapsalu Gümnaasiumist ning keskhariduse Tallinna Reaalkoolis. Nüüd õpin majandust Tartu Ülikoolis. Juba lapsepõlvest saati olen huvi tundnud ajaloo, poliitika ning majanduse vastu. Nendel põhjustel liitusin RSRiga. Väliskeskkonna mõistmine aitab kaasa sisekeskkonna mõistmisele. RSRiga liitudes avastasin, et Tartus on palju selliseid noori. Vabal ajal loen raamatuid.
Ingrid Kirp
Pärit olen küll Tartust, aga juba väga noorelt kolisin Tallinnasse. Peamiselt olen üles kasvanud Viimsis ning lõpetanud ka Viimsi Keskkooli. Pärast gümnaasiumi lõpetamist võtsin vaheaasta, mille ajal tegelesin erinevate projektidega ja seiklesin natuke ka ringi. Pärast seda oli mul kindel soov tulla õppima just Tartusse. Tüüpilisele naisele kohaselt olen ka mina väga muutliku meelega ja leidsin ennast ülepäeva jälle mõne uue mõttega, mida õppida. Lõpuks osutus võitjaks Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ja olen selle valikuga igati rahul. Olen alati olnud seda meelt, et kes palju teeb, see palju jõuab ja seega sobib RSR minu erialaga ideaalselt kokku. Kuna mulle meeldib väga reisida ja inimestega suhelda, siis mis saaks olla veel parem valik kui siduda need huvid rahvusvaheliste suhetega.
Kaarel Kullamaa

Olen sündinud ja suurema osa oma elust elanud Tartus. Peale Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi ühiskonna suunalise klassi lõpetamist asusin õppima Tartu Ülikoolis Ajaloo erial, kuid peale esimest semestrit otsustasin vahetada eriala ning suunduda õppima Riigiteadusi. Vahepeal täiendasin ennast õppides ka St Peterburgi Riiklikus Ülikoolis rahvusvahelisi suhteid ja vene keelt. Minu peamisteks huvideks on poliitika, diplomaatia, julgeolek ja ajalugu ning sellest ajendatult olen liitunud ka RSRiga. Kooli väliselt meeldib mulle tegeleda murdmaasuusatamisega või lugeda midagi huvitavat.

Rainer Urmas Maine

Põline tallinlane, kelle tiris Tallinna Reaalkoolist Tartu Ülikooli see kuulus Tartu Vaim. Tartus omandan kraadi õigusteaduse erialal ja kõrvale vaatan ka majandusteaduse aineid. Rahvusvaheliste Suhete Ringi astumine oli Tartu Ülikooli saabudes ilmselt kõige loogilisem samm ja ka absoluutselt õige tegu. Seda eelkõige seetõttu, et minu jaoks liidavad rahvusvahelised suhted ja poliitika kokku majanduse, ajaloo, poliitika ja juura – minu meelisteemad. RSRis tegelen peamiselt Tartu mudel-ÜRO korraldamise ja mälumänguküsimuste väljamõtlemisega. Vabal ajal mõtisklen selle üle, et kuidas rohkem juriste RSRi kaasata.üsimuste väljamõtlemisega. Vabal ajal mõtisklen selle üle, et kuidas rohkem juriste RSRi kaasata.

Rauno Matvejev

Pärit olen Tamsalust, kus omandasin ka keskhariduse. Tõsisem huvi välispoliitika ning rahvusvaheliste suhete vastu tärkas juba gümnaasiumi alguses ning sellest ajast saati olen ennast antud valdkonna arengutega kursis hoidnud. Nüüd olen enda õpinguid jätkamas Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Liitusin RSRiga, et tutvuda sarnaseid huve omavate inimestega ning oma organiseerimis- ning esinemisoskuse arendamiseks. Vaba aega meeldib sisustada lugedes või mõnda võõrkeelt õppides.

Mihkel Märtens
Rahvusvahelistest suhetest huvituv füüsikatudeng pole just ootuspärane kombinatsioon, aga just nii saab mind kirjeldada. Tallinna Reaalkoolist saadud tugev reaalharidus tõi mind Tartu Ülikooli füüsikat tudeerima, aga kauakestev huvi lähiajaloo ning maailma poliitika osas suunas mind RSRiga liituma. RSR on pakkunud mulle suurepärase võimaluse välispoliitiliste artiklite kirjutamiseks ning mälumängude korraldamiseks. Kui ma ei ole parajasti koolipingis targemaks saamas ega teisipäevaõhtustel RSRi loengutel, loen ma raamatuid ning panen oma teadmisi proovile mälumängudel.
Ellen Müil

Olen sündinud Tartus ja üles kasvanud Lahemaal, kus omandasin keskhariduse Loksa Gümnaasiumis. Olen alati olnud huvitatud maailmas toimuvast, rahvusvahelisest poliitikast ja diplomaatiast, millest tulenes ka minu erialavalik – 2016. aasta sügisest õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi, loodetavasti edaspidi rahvusvahelistele suhetele spetsialiseerudes. RSRiga liitumine tõukus soovist rakendada praktikas loengutes omandatud teadmisi, kohtuda huvitavate inimestega ja avardada oma silmaringi. Vabal ajal meeldib mulle lugeda, mängida sulgpalli, reisida ja veeta aega lähedaste inimestega.

Olle Paas

Kuigi Võrus sündinud, siis pean ennast pärnakaks. Algklassid käisin Rääma põhikoolis ning edasise koolitee läbisin Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis filosoofia erialal, milleni ma ilmselt poleks jõudnud ilma Sytesofia ringita ega seda vedava seltskonnata. Siiski minu huviobjektiks on filosoofia praktiline pool - täpsemalt poliitika filosoofia. See on ka üks põhjustest, miks liitusin Rahvusvaheliste Suhete Ringiga; vajasin mingisugust väljundit õpitud teooriale. Samas rahvusvahelised suhted on huvitanud gümnaasiumist alates, seega olen väga rahul, et olen saanud ühendada enda huvid poliitika filosoofia ja rahvusvaheliste suhete näol. Vabal ajal meeldib lugeda fantaasiakirjandust või filme vaadata.   

Carlotta Põdra 

Nimi on ebamaine ja taust kirju - sündisin ja elasin 8 aastat USA-s, ent hingelt olen põlistartlane. Keskkooliaastad möödusid Hugo Treffneri gümnaasiumis humanitaarsuunas. Minus on olnud kaks poolt: huvi poliitika ja teatri vastu. Otsustasin Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala kasuks. Hetkel olen 2. kurususe tudeng, eelmisel õppeaastal olin vahtusüliõpilane Sciences Po Bordeaux's. Olen aktiivne noor: väljaspool ülikooli mängin võrkpalli, laulan kooris ja vahel kitarri saatel laulan sõprade keskis, loen ilukirjandust ja vaatan filme. Mind pealuvad keeled, diplomaatia, maailmariikide kultuur ja erinevate riikide omavahelised suhted. Olen uudishimulik ja soovin RSR-is silmaringi laiendada, et omandatud teadmisi tulevikus ära kasutada.
Karl Juhan Saks
Sündinud ja kasvanud Pärnu lähedal Paikusel. Seal lõpetasin põhikooli. Gümnaasiumihariduse omandasin Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Praegu õpin Riigiteaduseid. Rahvusvaheliste suhete vastu tärkas huvi juba suhteliselt varajases lapsepõlves. Suurimat huvi pakub piirkondadest Kesk-Euroopa. RSR-iga motiveeris liituma soov rakendada praktikas oma huvi rahvusvaheliste suhete vastu. Vabal ajal tegelen enese täiendamisega mitmes valdkonnas ja mõõduka pidutsemisega.  
 
Kirke Katariina Siimso

Mina olen pärit väikesest armsast Viljandist, kus elasin oma elu esimesed 19 aastat. Keskkoolis käisin Viljandi Gümnaasiumis, mis võimaldas mulle kõike, mida oskasin soovida. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal I kursusel. Rahvusvahelised suhted ning riigiteadused hakkasid mind paeluma alles suhteliselt hilja – 12. klassis. Kuidas meie maailmakorraldus nö töötab, riikide positsioonid rahvusvahelisel areenil ja maailm iseenesest, on nii tohutult põnev. RSR oli sellealaste huvide arendamiseks suurepärane võimalus. Esiteks pakkus RSR lihtsalt võrratut ning inspireerivat seltskonda inimesi, kellel sarnased huvid. Teiseks pakkus RSR võimalust olla aktiivne – olles gümnaasiumis olnud kaks aastat õpilasesinduse president, olles intervjueerinud Taavi Rõivast, Jürgen Ligi, Indrek Saart, Toomas Hendrik Ilvest ning Sauli Niinistöt ja paljusid teisi umbes 100-pealise publikumi ees ning olles kutsutud 2016. aastal selle eest ka presidendi roosiaeda vastuvõtule, oli RSR suurepärane jätk aktiivse eluks RSR pakub väga palju erinevaid võimalusi oma ideede ning soovide elluviimiseks.

Margaret Tilk
Sündisin Tallinnas, aga viimased 15 aastat olen teisel pool lahte Soomes elanud. Sellel sügisel lõunasse lendavate lindudega tulin ka mina tagasi kodumaale. Õpin bakalaureuse esimesel kursusel semiootikat, ning tulevikus kavatsen sotsiosemiootikasse suunduda. Rahvusvaheliste suhete ringis paelus mind võimalus pilveteaduse tasandilt maa peale laskuda ning semiootilisi meetodeid “päris maailmaga” põimida. Oma lühikese elu olen koolipingi lisaks veetnud tantsusaalis, laval musitseerides, reisides ning lihtsalt nautides suurepärasest maailmast ja inimestest.
 Laura Toomlaid
Aastad reaalainetekeskes Tallinna Reaalkoolis tõid  elupõlise Tabasalu elaniku Tartusse ajalugu õppima. Mälumäng, reisimine, vahetusõpilase elu ning üleüldiselt suur uudishimu on põhjused miks olen RSR-liige.  Viimased aastad olen tegelenud süvenenumalt dokumentalistikaga, mis on viinud mind kaugel piiri taha pildistama ja kirjutama.  Sellest tulenevalt huvitabki mind kõige enam just arengumaad ja Lähis-Ida.  Kui maailmas toimuv ära väsitab, pagen ma metsa ja mägedesse matkama, merele kalale või kinno viimast filmikunsti kaema.
 
Hannes Hugo Urbla
Alustasin haridusteed Tallinnas, Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus lõpetasin rootsi keele suuna. Pikkade kooliaastatega tekkis vajaduse millegi muu järele, selleks sai 11 kuud ajateenistust Kuperjanovi Jalaväepataljonis. Kaitseväes muidugi õppimine jätkus, kus omandasin reservrühmaülema ameti. Sõdurpoisist sai seejärel tudeng, Tartu Ülikooli ajaloo eriala osutus väga heaks valikuks. Kui loengust saan teada üht, siis Rahvusvaheliste Suhete Ringis teist - kaks huviala täiendavad üksteist. Tahan teha koostööd aktiivsete noortega ja arendada endas esinemise ja organiseerimise oskust, seetõttu liitusin RSR-iga. 
Johannes Vahe
Olen pärit Pärnust. Õppisin 12 aastat Pärnu Ühisgümnaasiumis, lõpetades keskkooli  inimese ja ühiskonna suunal. Pärast keskkooli lõppu käisin ära ajateenistuses ning asusin õppima Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Minu huvi ajaloo, diplomaatia ja poliitika vastu tekkis üsna varakult, sest juba noorena oli võimalik palju reisida. Minu põhiliseks huviks on Eestiga seotud rahvusvahelised suhted, kuid olen huvitatud ka iga teise piirkonna tegevustest. Liitusin RSR-iga, et leida enda ümber inimesi, keda huvitab sama valdkond ning kindlasti selleks, et saada hulga kogemusi ja praktilisi oskusi. Vabal ajal tegelen militaarvaldkonnas.
Kristiina Vain

Sündinud olen Tallinnas, kus veetsin ka oma elu esimesed 19 aastat. Koolis käisin Tallinna Prantsuse Lütseumis, mis andis mulle kaasa huvi maailmas toimuva vastu. Hetkel olen Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala tudeng. Suureks huviks on keskkonnakaitse, mistõttu võtsin oma kõrvalerialaks keskkonnatehnoloogia. RSR-iga soovisin liituda, kuna olen juba väiksest peale tundnud huvi rahvusvaheliste suhete vastu ning see organisatsioon võimaldab riigiteadustes õpitavaid oskusi proovile panna ka praktikas. Lisaks RSR-ile olen ka EÜS Põhjala liige. Vabal ajal tegelen tantsimise ja joogaga.

Jan Lucas Videvik

Sündisin 2. juunil 1998 aastal Rakveres. Õppisin Rakvere Reaalgümnaasiumis. Kogu kooliea vältel tegelesin väikestviisi lavakunstidega, noorena oli privileeg töötada Rakvere Teatri lavastustes. Keskharidusastme lõpetasin teatri- filmikunsti suunal, laval olemise pisik pole veel kuhugi kadunud. Astusin Tartu Ülikooli ajaloo erialale 2017 aastal, võtsin akadeemilise aasta, käisin väes, ja päriselt asusin õppima sel, 2018 aasta, sügissemestril. Tegelen suviti purjetamise ja muidu rattaspordiga. Tartu ja üliõpilaselust maksimumi võtta püüdes sidusin end ka siia.

Laura Vilbiks

Kultuurilembeline riigiteaduste tudeng, kel ei lase aktivismipisik paigal püsida. Pärit Tallinna lähistelt ja lõpetanud Rocca al Mare Kooli, suundusin Tartusse, et paremini mõista ümbritsevaid võimumänge ja riigisüsteemi. Tegutsenud kolmandas sektoris, huvitab mind kodanikuühiskonna toimimine ja kaasamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. RSR andis mulle võimaluse liituda sarnaste huvidega tegusa seltskonnaga ja täiendada oma välispoliitilisi teadmisi. Vabal ajal loen kõike filosoofiast kultuuriteadusteni ja püüan orienteeruda kunstimaailmas.

Johannes Voltri

Sirgusin Tallinnas, Lillekülas. Lapsepõlves minus tärganud huvi geograafia vastu on tänaseks päevaks omandanud ka poliitilised mõõtmed ning teisenenud üldisemaks huviks maailmas toimuvate sündmuste ja protsesside vastu. Seepärast valisin oma peaerialaks Tartu Ülikoolis ka rahvusvahelised suhted. Rahvusvaheliste Suhete Ringiga liituma ajendas mind soov olla aktiivne üliõpilane, eelkõige nägin ringis aga võimalust, kuidas ennast välispoliitilises valdkonnas veelgi edasi arendada ning teostada. Olen võtnud osa huvitavatest aruteludest ja välisreisidest, arendanud enda organisatoorseid võimeid ning mis peamine – leidnud vahva, sarnaste huvidega sõpruskonna. Lisaks RSRile võtan osa ka Tartu väitlusklubi tegemistest, vaba aega sisutan, täiustades näiteks enda võõrkeelte oskust.