RSR Koolis

Idee, et Rahvuvaheliste Suhete Ring  võiks üle Eesti käia koolides tunde andmas, oli seltskonnas olemas olnud juba aastaid. 2018. aasta suvel toimunud RSR-i suvepäevadel tuli see idee taaskord arutlusele ning siis otsustatigi asi konkreetseks ajada. Huvilised koguti kokku ning “RSR kooli” grupp sai esimest korda kokku Tartus Genialistide Klubis oktoobri lõpus 2018. aastal, kui kõik uued liikmed olid juba vastu võetud.
RSR kooli töögrupi eesmärk on jõuda noorte gümnasistideni üle Eesti, et panna neid huvituma välispoliitikast, maailmas toimuvast ja päevakajalisest poliitikast - näidata, et maailmas toimub niivõrd palju huvitavat ja me kõik mängime selles oma osa ning selleläbi tõsta nende aktiivsust ja osalust ühiskondlikes protsessides. 
Esimest korda käis RSR kooli töögrupi üks tiim koolis loengut andmas 13. detsembril 2018, mil käidi Viljandi Gümnaasiumis, kus kuulajaks oli ligi 100 abiturienti ning nii õpilastelt kui õpetajatelt saadud tagasiside oli ainult positiivne. 12. aprillil jõuti aga lausa kahte kooli - üks töögrupi tiim läks rääkima Läänemaa Ühisgümnaasiumisse ja teine Rakvere Reaalgümnaasiumisse, kust saadi jällegi mõlemast ainult positiivset tagasisidet.
Edasisteks plaanideks on sügissemestri jooksul külastada Kuressaare Gümnaasiumit, jõuda loenguid andma Võrru, Paidesse ja Sillamäele.