Arutelufoorum

    Alates 2012. aasta sügisest korraldab RSR kord semestris suurema avaliku paneeldiskussiooni, nn Arutelufoorumi, kuhu koguneb 3-5 tunnustatud rahvusvaheliste suhete eksperti. Aruteluks valitakse aktuaalne teema, millele lähenetakse mitmekülgselt ja laiahaardeliselt. Eelnevatel semestritel on nendeks olnud Ukraina kriis, kübersõda, Euroopa majanduskriis ja Eesti-Aasia suhted.

    Arutelufoorum kestab ligikaudu 2 tundi. Moderaatori esitatud küsimuste ja arutelu kaudu saab selgeks probleemi tagapõhi ja võimalikud edasised arengud. Lõpus antakse kuulajatele võimalus täpsustavaid küsimusi esitada.

    Videosalvestusi varasematest teemadest võite näha UTTV kodulehel: