27.11 Mart Laanemäe

Oliver Mõru: Kokkuvõte Mart Laanemäe loengust

Teisipäeval, 27. novembril 2012 külastas Rahvusvaheliste Suhete Ringi välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe, kes rääkis teemal „Eesti Euroopas.“

Mart Laanemäe alustas filosoofiliselt, selgitades riigi põhiülesandeid ja inimeste ootusi selle suhtes. Peamisteks riigi funktsioonideks nimetas ta heaolu ja julgeoleku tagamise, rõhutades et metoodika selleks on ajaloo vältel muutunud. Kui kunagi saavutati heaolu kellegi arvelt, näiteks teise riigi või rahva ja julgeolekuni jõuti müüride rajamisega, siis tänapäeval need asjad nii ei käi - kehtib koostöö ja läbirääkimised.

Järgnevalt rõhutati Euroopa Liidu rolli riikide vahelise koostöö arendamisel ja rahu tagamisel, pärast mida liiguti sujuvalt edasi Eesti olukorra positsioneerimisele Euroopa Liidus. Positiivse aspektina toodi välja, et Eesti jõudnud sellisesse olukorda, kus oluliste küsimuste arutamisel on Eestil alati oma esindajad vastavate institutsioonide laua taga. Samas on saavutatud pööratud vahest negatiivseks, sest nüüd raske leida väljundit ning võib tunduda, et puudub konkreetne edasine siht. Tegelikult on see näiline – Eestil on endiselt huvid Euroopa Liidus, mille poole püüelda. Ühe sellise aspektina toob Laanemäe teenuste vaba liikumise, millest võiks Eesti majandus kasu saada.

Samuti on Eesti sellises faasis, kus saab ise väiksemaid asju Euroopas edendada, mis muudaks riikide arengutaseme ühtlasemaks. Praegu käib näiteks sellesuunaline töö digiallkirja kallal. Euroopa probleemide poolepealt, mis ilmnes ka digiallkirjadega seoses, pidas Laanemäe Euroopa Liidus valitsevat väikest efektiivsust, mis tähendab, et paljude heade mõtete teostamine lükatakse kuhugi kaugesse tulevikku, sest nende läbiviimine on aeglane ja kuna uued ideed tulevad pidevalt peale, siis võivad need üldse teostamata jääda.

Kõigist Euroopa Liidus valitsevatest probleemidest olenemata paistis Mart Laanemäe olevat Euroopa Liidu suhtes üldiselt positiivselt meelestatud, rõhutades et praegustel rasketel kriisiaastatel ei maksaks unustada, et Euroopa Liiduga liitumine on toonud meile kui riigile väga palju kasu, näiteks vahetult pärast ELiga liitumist saime tugeva majandusliku tõuke osaliseks.

Konspekteeris Oliver Mõru