22.-23.03 Reis Brüsselisse

Sandor Elias ja Reelika Rattus: Ülevaade reisist Brüsselisse (22.-23.märts 2011)

Viiel Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) liikmel (Karmo Tüür, Sandor Elias, Kaarel Kesamaa, Indrek Mäe ja Reelika Rattus) oli võimalik Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padari kutsel ja (rahalisel) toetusel viibida 22.-23.märtsil 2011 Brüsselis.

Reis algas teisipäeva varahommikul Tallinnast, kust sõitis lennuk läbi Riia Brüsselisse. Teisipäevase vaba aja sisustamiseks oli Karmo korraldanud meile mitu huvitavat kohtumist. Nii väisasime kõigepealt NATO peakorterit Brüsselis ja seal asuvat Eesti alalist esindust. Kohtusime esinduse nõuniku Lauri Lepikuga. Arutasime Liibüa ning laiema Araabia maailmaga seotud küsimusi. Samuti tegime juttu NATO olevikust ja tulevikust, Afganistanist, USA-st, Prantsusmaast ning küberrünnakutest NATO artikkel 5 kontekstis.

Seejärel külastasime Eesti Vabariigi alalist esindust Euroopa Liidu juures, kus kohtusime Eesti suursaadikuga EL-i juures – RSR-i vilistlase Raul Mälguga. Teemadeks olid Euroopa Liit pärast Lissaboni lepingut, Araabia riikides toimuv ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhted.

Kolmas kohtumine viis meid Euroopa Parlamenti. Seal ootas meid Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandi assistent ning RSR-i vilistlane Joel Hirv, kes tutvustas meile parlamendi hoonet ning rääkis põnevaid lugusid selle institutsiooni siseelust.

Teisipäeva õhtu viimaseks sündmuseks oli kohtumine Ivari Padariga, kes oli korraldanud Brüsseli ühes väikeses restoranis kõikidele kutsututele mitmekäigulise õhtusöögi. Õhtusöögil tutvustasid külalised ennast ja soovijatel oli võimalik Ivari Padariga vestelda vabamas õhkkonnas.

Kolmapäev koosnes programmi kohaselt kahest olulisest kohtumisest. Esimene neist leidis aset Euroopa Parlamendis, kus Ivari Padar pidas meile umbes tunniajase tutvustava kõne Euroopa Parlamendi ja tema enda tegevuse kohta. Pärast vestlust Padariga näidati meile ka Euroopa Parlamendi istungitesaali, tutvustati lühidalt sealset fraktsioonide paigutust ja muud olulist.

Teine kolmapäeva oluline kohtumine leidis aset Euroopa Komisjoni hoones, kus meid võttis vastu Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabineti liige Ülle Lõhmus. Ta tutvustas Euroopa Komisjoni, rääkis muuhulgas otsuste tegemisest kabineti liikmete, kabinetiülemate ja volinike tasandil, Euroopa Liidu transpordipoliitikast ning vastas kohalolijate küsimustele.

Pärast Euroopa Komisjoni külastust suundusime tagasi hotelli ja sealt Brüsseli lennujaama, et tagasi (tol hetkel talvisesse) Eestisse tulla.

Sandor Elias ja Reelika Rattus