21.09 Hardo Aasmäe

Andres Põder: Kokkuvõte Hardo Aasmäe loengust

Teisipäeval, 21. septembril käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas Eesti Entsüklopeediakirjastuse peatoimetaja, geograaf ja RSR-i vilistlane Hardo Aasmäe, kes rääkis teemal "Etnilised puhastused Euroopas".

Paljud suured probleemid Euroopas on lahendatud läbi etniliste puhastuste. Muuhulgas on seda tehtud ka näiteks Türgis, kus Osmanite impeeriumi ajal olid türklased vähemusrahvus. Türgi riigi loomist alustati etnilise puhastusega. Armeenlased küüditati Süüriasse ja nendest vabaneti. Pooled küüditatutest surid. Varem olid armeenlased paljudes kohtades enamuses. Kreeka- Türgi sõdadele järgnes rahvastevahetus- türklased pagendati Türki ja vastupidi. Atatürk ja šovinism seal on suuresti seotud pagendatud türklastega. Ainsad, kellest lahti ei saadud, olid kurdid. Muidugi kuulub ka suuremate etniliste puhastuste hulka juutide väljasaatmine Saksamaalt kolmekümnendatel aastatel ning hiljem nende hukkamine ja Poolast sakslaste väljasaatmine. Ka USA-s küüditati indiaanlasi riigisiseselt.

Viimasel ajal on aktuaalne teema mustlaste väljasaatmine Prantsusmaalt. Hardo Aasmäe arvates on see eelmäng millelegi suuremale. Poliitikas kohe kõike ei räägita. Immigrandid on loonud oma külad Euroopas ja ei täida võõral maal sealseid seaduseid ega reegleid. Samas kohalikud peavad seda tegema. Näiteks ehitavad hooneid, taotlemata ehituslubasid. Nad on loonud oma getod suuremate linna juurde ja elavad seal sõltumatult teistest. Hardo Aasmäe nentis, et Euroopal on hakkab sellest kõrini saama. Taani ei ole enam päris taanlaste oma. On tekkinud immigrantide, moslemite kogukonnad, mis ei ole oma kultuurilise tausta tõttu lõimumisvõimelised. Klassikaline Euroopa on lõimumisvõimeline oma mitmesaja-aastase kogemuse tõttu.

Põhjus, miks moslemid getostuvad, on see, et neil ei ole olnud valgustusajastut- jumal juhib kõike. Islam on nagu Nõukogude Liidu ideoloogia- ei jäeta mingit valikuvõimalust. Moslemi mehe lapsed on moslemid. Islami mees võib abielluda ka teisest usust naisega, kuid lapsed on ikkagi moslemid. Surnud ring. Islami naine saab aga abielluda ainult islami mehega. Selline seltskond ei saa lõimuda, kuna tegu on ususallimatu ühiskonnaga. Usust kammitsetud ühiskonnad jäävad aga arengust maha. Üks põhjus, miks nad getosse kogunevad on see, et nad ei salli ilmalikke. Hardo Aasmäe sõnas, et kõik see ei saa lõputult kesta ja nad ei saa Lääne elulaadiga hakkama ja dialoogiga pole seda probleemi võimalik lahendada.

Konspekteeris Andres Põder