12.05 Europarlamendi valimisdebatt

Simon Runnel: Kokkuvõte eurodebatist

Täna toimus Tartu Ülikooli raamatukogus valimisüritus, kuhu olid kutsutud kuue Riigikogus esindatud partei esindajad. Valimistel osaleb ka muid parteisid ja üksikkandidaate, aga neid esinema ei lubatud. Saali sisenemisel jagati kätte hääletussedelid, kuhu olid kantud ainult esinema tulnud kuue partei nimed. Iga partei esindaja sai esineda lühikese tutvustava kõnega ja seejärel vastata etteantud küsimustele. Aga küsimusi esitasid ainult korraldajad, saalisolijatel ühtegi küsimust esitada ei lubatud. Küsimustele vastamise ajal sai punaste ja roheliste sedelitega märku anda, kas ollakse esinejaga nõus või mitte. Aga mittenõustumise korral ei tehtud vahet, millises suunas mittenõustumisega tegemist on. Kuulajad olid peamiselt üliõpilased ja neid oli umbes sama palju kui istekohti.

Üritus algas arvatavasti varem välja mõeldud dialoogiga Kasekampi ja ühe naise vahel, kes meenutas, kuidas ta oli kunagi mõelnud, kas ta on eestlane või eurooplane ja polnud välja mõelnud. Dialoogis arutleti, et kõikidel kandidaatidel on midagi viga, aga valida tuleb see, kes midagigi õiget ütleb. Kutsuti üles kõiki valima minema. Kolmandana võttis sõna Rein Toomla, kes tutvustas ürituse läbiviimise korda. Üksikkandidaat Indrek Tarand tegi esimese vahelehüüde, protesteerimaks selle vastu, et teda pole hääletussedelile kantud.

Kõigepealt rääkis kutsutud esinejatest IRL-i esindaja Anna-Greta Tsahkna, kes ütles, et tema partei kuulub europarlamendis koos Barrosoga kõige suuremasse fraktsiooni. Ta väitis, et kõige kindlam viis häälel mitte kaotsi minna lasta, on anda hääl IRL-ile või SDE-le, sest need on kahe kõige suurema europarlamendi fraktsiooni liikmed. Euroopa Liidus tahtis ta ajada väärtustel põhinevat poliitikat, sest Euroopa väärtused olevat ka Eesti väärtused. Need väärtused olevat kahtluse alla seadnud majanduskriis ja sõda Kaukaasias.

Teine esineja Jüri Ratas Keskerakonnast ütles, et eelkõneleja eeskujul tuleks öelda, et valige Keskerakond või Reformierakond. Paljud Eesti iseseisvuse eest seisnud olevat ühinenud Keskerakonnaga. Keskerakond seisvat sotsiaalse heaoluriigi eest, taotlevat õiglast maksupoliitikat ja tal olevat head kogemused omavalitsuses.

Rahvaliidu esindaja Anto Liivat ütles, et ta on kohalolijatest ainuke erakonna esinumber, seega ainus, kes võib reaalselt saadikuks saada. Talle tegi muret, et viie aastaga ei ole inimeste teadlikkus Euroopa Liidust kasvanud; et ametnikud tunnistavad, et ei suuda otsustusprotsessi mõjutada; et saadikute tegevusest on vähe kuulda. Eurosaadikutest tulevat kujundada eurotemaatika eestvedajad ja euroeelarves tulevat välja kaubelda Eestile olulised meetmed.

Reformierakonna eest kõneles Silver Meikar. Tema ütles vastukaaluks eelkõnelejatele, et kui kandidaadil on rumalad seisukohad, ei ole teda vaja valida, ükskõik millisesse fraktsiooni ta läheb. Olulisimaks sammuks ei pidavat saama mõne minevikusündmuse hukkamõistmine. Reformierakond olevat alati olnud Euroopa-meelne. Kahte omadust, mida kõneleja saadiku juures oluliseks peab, nimetas ta inglise keeles.

Roheliste esindaja Peep Mardiste ütles, et on olnud poolteist aastat europarlamendis Andres Tarandi nõunik. Valides rohelised saavatki rohelised. Nad tegelevat europarlamendis täpselt samade asjadega, mis Eestis. Tulevat meeles pidada, et ühe saare elanikud hakkasid jumalate päid kummardama, raiusid selleks metsa ja surid välja. Loosungid olevat Eesti rohelistel samad, mis teistel Euroopa rohelistel. Kinnised nimekirjad ei olevat head.

SDE esindaja Sven Mikser rääkis, et väiksed riigid saavad end Euroopa Liidus kehtestada eelkõige läbi Nõukogu ja Komisjoni. Väikse esindusega europarlamendis imet ei tegevat. Sotsid võivat seal saada suurimaks fraktsiooniks, kui Briti konservatiivid senisest fraktsioonist lahkuvad. Peaasi olevat tegeleda lolluste ärahoidmisega. Padar olevat hea inimene Komisjoni liikme kohale.

Indrek Tarand tõusis uuesti püsti ja protesteeris selle vastu, et esineda saavad vaid need kuus parteid, nimetades seda demokraatia piiramiseks. Toomla soovitas tal minna pidama kõnet tänavale.

Küsimustele vastamise osa jättis mõnevõrra segasema mulje ja seda ei hakka ma refereerima. Pärast küsimusi anti I. Tarandile siiski sõna. Ta loetles, millised parteid hääletasid kinniste nimekirjade poolt, nimetas selliseid parteisid antidemokraatlikeks ja kutsus üles neid mitte valima. Toomla ütles, et hääletussedelile võib kirjutada ka Tarandi nime, aga ei öelnud nende nimesid, keda üldse kohal ei olnud. Ta siiski põhjendas, et kui oleks üksikkandidaadid ka hulka pannud, oleks nimekiri pikaks läinud.

Häälte kokku lugemise ajal kontrolliti kandidaatide teadmisi Euroopa Liidu kohta. Küsiti näiteks, milline näidatav euromünt on millise liikmesriigi oma, mis jättis euro kasutuselevõtu propageerimise mulje. Samuti kontrolliti õllemarkide tundmist, mis sarnaneb alkoholireklaamile, mis minu arvates võiks olla keelatud.

Tagastati 129 hääletussedelit, mida Toomla sõnul oli umbes pooled. Riigikogu parteidest sai kõige rohkem hääli SDE (33). Riigikogu välistest jõududest sai vist ainukesena hääli partei Libertas (14). Rikutud sedeleid oli 5, sealhulgas minu oma.

Konspekteeris Simo Runnel