09.10 Rainer Saks

Sandra Maasalu: Kokkuvõte Rainer Saksa loengust

9. oktoobril oli RSR-l külas presidendi kantselei direktor Rainer Saks. Samal päeval täpselt aasta tagasi astus president Toomas Hendrik Ilves ametisse. Pärnus sündinud ja Tartu ülikoolis ajalugu õppinud Saks (39) on töötanud Pärnu Sütevaka Gümnaasiumis ajalooõpetajana. 1999. aastal sai temast toonase välisministri Toomas Hendrik Ilvese nõunik, 2001. aastal siirdus ta tööle riigikantseleisse koordinatsioonibüroo direktori ametikohale.

Loengu teema: Eesti vabariigi presidendi välissuhtlus

Sissejuhatuseks rääkis Saks presidendi institutsiooni tähendusest ja funktsioonist laiemalt ning märkis, et presidendi kantselei oma 62 töötajaga on tegelikult väike asutus - pisem mistahes Eesti ministeeriumist.

Presidendi välissuhtlust reguleerib välissuhtlusseadus. Välissuhtlusega tegelevad Eestis aktiivselt president, peaminister ja välisminister. Presidendile jääb seejuures glamuursem pool, mis seisneb väliskülaliste vastuvõtmises. President ei tööta välja välispoliitikat; seda tehakse välisministeeriumis.

Hea tava kohaselt üritab presidendi kantselei korraldada aastas 3 presidendi riigivisiiti ja võtta vastu samuti 3-4 riigivisiiti. Rohkem läheks liialt kulukaks. Lisaks riigivisiitidele on veel tähtsuselt madalamad ametlikud ja töövisiidid ning üha tähtsamaks muutuvad konverentsidel esinemised. Just tähtsate konverentside sõnavõttudes öeldakse tänapäeval sageli välja olulisi mõtteid. Presidendi välisvisiitide eesmärk on viia sealse meedia kaudu välisriigi rahvale Eesti sõnumit.

Loengu lõpupoole vastas Saks küsimustele ja jutt kaldus teistele teemadele. Lõpuks oli arutlusele presidendi kantseleisse praktikale saamine. See on võimalik ja selleks tuleb pöörduda Karmo Tüüri poole.

Konspekteeris Sandra Maasalu