08.03 Mart Nutt

Andres Põder: Kokkuvõte Mart Nutti loengust

Teisipäeval, 8. märtsil käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas endine Riigikogu liige Mart Nutt, kes rääkis teemal "Miks ei saa Aafrika jalgu alla?".

Iseloomulikku Aafrikale

Aafrika on olnud läbi ajaloo mitmes mõttes inimkonna häll. Suure tõenäosusega on sealt pärit inimene. Aafrika on olnud ka maailma tsivilisatsioonihäll. Hea näide sellest on Vana- Egiptus.

Aafrika võib jaotada kaheks: Põhja- ja Lõuna- Aafrikaks. Põhja- Aafrikas on levinud araabia kultuur, keel ja usk. Lõuna- Aafrikas (kutsutud ka Mustaks Aafrikaks) on levinud oma keeled, enamikes riikides on usuks kristlus. Ka Põhja – Aafrika oli veel hiljuti kristlik, nüüd levib seal jõudsalt islam.

Pärast riikide iseseisvumist läks paljudes riikides võim julmade diktaatorite kätte, kelle käe läbi on miljoneid inimesi hukkunud.

Aafrika ebaedu põhjustest

Esimese põhjusena toob Mart Nutt välja selle, et Aafrika riikides ei ole välja kujunenud turumajanduslikud suhted. Ollakse laisad, inimestel ei ole motivatsiooni tööd ja äri teha.

Arengut pärsib ka Aafrika riigijuhtide süüdistus, et Aafrika vaesuses on süüdi koloniaalperiood. Tegelikult on see aga kestnud, vaadates Aafrika ajalugu, lühikest aega ja osasid riike isegi aidanud. Koloniaalvõimu ajal ehitati välja paljudes riikides taristuid, mida nad ise poleks suutnud luua. Heaks näiteks on ka Etioopia, mis sisuliselt ei ole koloniaalvõimu all olnud. Riik ei ole jõukam, kui teised.

Üheks kõige mõjuvõimsamaks põhjuseks peab Nutt liiga tugevaid hõimusuhteid Aafrika ühiskondades. Välja on kujunenud klanniühiskond. Võimatu on demokraatiat üles ehitada: valimistel hääletatakse ikka oma hõimu liikme poolt ja ka erinevates ametites edutatakse hõimu põhimõttel. See kõik loob väga suure korruptsioonitaseme.

Konspekteeris Andres Põder