06.12 Rein Lang

Katre Sai: Kokkuvõte Rein Langi loengust

Teisipäeval, 6. detsembril 2011 käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas EV kultuuriminister Rein Lang, kes rääkis teemal „Venemaa riigiõiguse ja poliitika seosed“.

Lang kui RSR vilistlane alustas loengut RSR-i aegu meenutades. Rein Lang on olnud ka RSR-i asepresident. Tollel ajal oli organisatsioonis pigem mõõnaperiood ning rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid inimesi on mõnevõrra vähem kui praegu – seega oli ta meeldivalt üllatunud nähes, et organisatsiooni vastu ikka suurt huvi tuntakse.

Rein Lang ennustas pikalt ette Venemaa valimiste tulemusi ning seda ajal, kui polnud veel üldse selge, milliseks võiks tulemused kujuneda. Lang pidas võimalikuks, et tekib vastasseis Putini ja Medvedevi vahel presidendi ametikoha üle. Seda aga ei juhtunud ning põhjuseks pidas Lang suuresti asjaolu, et Medvedev jättis kasutamata väga palju võimalusi oma populaarsust kasvatada. Siiski on huvitav, et ta kaasas endaga vene intellektuaale, kes toetasid teda avalikult (nii vene bändid, näitlejad, kes ei toetanud Putinit ja tema reþiimi, kuid see-eest toetasid tugevalt Medvedevi otsuseid ja edutamist). Märkimisväärne on ka asjaolu, et Medvedev pole osanik suurtes firmades, mis Venemaa mõjuvõimu suurendavad – ta on üksnes nõuandja. Ajalugu näitab, et need, kes on omanikud, on suhteliselt üksmeelel, milline peaks olema Venemaa saatus ning mitteomanikud nagu Medvedev saaks kaaluda teisi võimalusi.

Venemaa tulemused pole Langi meelest siiski revolutsioonilised ning alternatiivsed valimistulemused ei oleks demokraatlikke parteisid võimule lähemale toonud. Kommunistid, fašistid, Jabloko poleks paremad variandid ning Kasjanovi parteil ei lubatud isegi osaleda. Vabadel parteidel polnud võimalik saavutada suurt toetust (toetus ehk isegi alla protsendi).

Lisaks rääkis Lang, et Venemaa korruptsioon on suurim eraettevõtluse pärssija ning Medvedev, õppinud äriõigust, peaks seda endale teadvustama. Eraõiguslikud lähenemised väljenduvad ka tema sõnavõttudest.

Lang on skeptiline ja ei usu, et Venemaal võiks toimuda mingisugune riigireform. Sergei Stepašin on väitnud, et Venemaal kui suurel riigil on palju muresid ning kuna arvamusi on iga väikse probleemi kohta mitmeid, siis peaks riigi tähtsaimad isikud iga õhtu kokku saama ja midagi otsustama. Kahjuks aga pole see võimalik ning seisukohti on liiga palju, et nii suurel hulgal probleeme täielikult lahendada.

Mingil perioodil oli valitseval parteil olemas 2/3 Duuma toetusest, et riigiõigust puudutavaid seadusi põhiseaduses muuta, kuid selleks ei võetud midagi ette ning kuna pärast nüüdseid valimisi pole ammugi enam 2/3 toetust, siis ilmselt pole lähiajal ka muutusi oodata. Samas ei leia Lang, et Venemaa võiks nüüd ohtlikumaks muutuda, kui ta oli varem.

Oluline on, et kuna hetkel on Putini populaarsus vähenenud, siis ilmselt hakatakse märtsikuisteks presidendivalimisteks hüvesid jaotama, mis mõjub riigi eelarvele halvasti. Tõenäoline on, et Putin võidab – küsimus on, kes on peaminister – kas Medvedev või hoopis keegi teine?

Venemaa suuremamahuline arendamine on aeglane. Summad, mis on mõeldud arendamiseks kaovad kuhugi ära – raha ei investeerita mõistlikult ning näiteks kaasaegse infrastruktuuriga saaks riik ilmselt valmis alles aastaks 3000. Ressursse raisatakse laialdaselt, et suurendada toetust Putinile ning küsimus on, mis saab edasi. 80%-liselt on tõenäoline, et Putin valitakse ning ilmselt mingeid nii suuri sündmusi ei saa Venemaal toimuda, mis seda muudaks.

Lisaks Venemaale pidas Rein Lang vajalikuks väljendada oma arvamust ka Euroopa Liidu teemadel. Lang soovitas mitte uskuda hüüatusi, mis väidavad nagu euro hakkaks kohe-kohe või 5 päeva pärast kokku kukkuma.

Lang väitis, et suurim probleem on pigem immigratsiooniprobleem. Euroopa elanikud ei mõista, miks ei tegeleta nende probleemidega, vaid et tähtsamad on immigrantide probleemid. Lisaks tekitab Euroopa Liidus usaldamatust asjaolu, et paljud otsused tehakse tegelikult kahepoolselt ning läbirääkimised kahe riigi vahel on toimunud juba ennem kui teisi liikmesriike sellest teavitatakse.

Lang märkis ära ka, et üks Euroopa Liidu arengut pärssivaid tegureid on olukord, kus pidevalt on mõnes olulises riigis ootamas kas presidendi- või parlamendivalimised ning seega ei taheta tegeleda ebameeldivate küsimustega ning läbirääkimisi lükatakse edasi. Otsused, mis EL edasi viiks on pigem ebapopulaarsed ning kui need otsused takerduvad koguaeg mingite valimiste taha, siis ei saa ka areng olla märkimisväärne.

Konspekteeris Katre Sai