05.05 Edgar Savisaar

Robert Müürsepp: Kokkuvõte Edgar Savisaare loengust

Teisipäeval, 5. mail käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes esitas oma mõtteid erinevatel välispoliitilistel teemadel. Loengu teemaks oli "Maailma poliitika".

Prognoosimatu tulevik

Savisaare arvates on tuleviku ette ennustamine väga keeruline ning detailsel tasemel isegi võimatu. Tavapäraste meetodite asemel on vaja kasutada rohkem aimdust ning intuitsiooni ning seegi võib tuleviku kohta anda ainult teatud trende. Võime küll üpriski täpselt arvata, mis homne toob, kuid mida kaugemat tulevikku üritame ette näha seda keerulisemaks ning ebatäpsemaks meie prognoos muutub. Seega tuleb kõigisse ennustajatesse suhtuda teatud määral skeptiliselt. Samuti on siinsetel inimestel Savisaare meelest sageli kehv arusaam välispoliitikast ning selle keerulisusest kuna kohalik meedia jätab tihtipeale Eestit otseselt mitte puudutavad küsimused põhjalikuma kajastuseta.

Muutused USA välispoliitikas

Uue presidendi ametisse astumisega on viimastel aastatel muutunud ka USA välispoliitika, mis väljendud eelkõige väiksemas huvis Ida-Euroopa küsimuste vastu ning suurenenud soovis saada paremini läbi Venemaa ja Hiinaga. Savisaare arvates näitab tänane olukord Lähis-Idas suurepäraselt seda, et USA ei suuda ikka kõike korraga teha, ning sellest tuleneb ka vajadus koostööks eelnimetatud suurriikidega. Kuigi Lähis-Ida olukord on keeruline ei usu ta, et USA väljatõmbumine regioonist võiks seal põhjustada võimuvaakumit, mida on üritanud väita mitmed asjatundjad.

Skandinaavia

Põhjamaades on Savisaare sõnul praegu üheks olulisimaks küsimuseks tulevase Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahelise transiiditee suund. Kahes võimalikust marsruudiks üks viiks läbi Eesti ning sellest tulenevalt on arusaadav ka Soome huvi Rail Baltica ning Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli vastu. Teine võimalik marsruut läheks üle Taani väinade ning praegusel hetkel näib just see tõenäolisema lahendina kuna on juba ka mitmeid vastavaid investeeringuid ja projekte ette võetud.

Venemaa

Idanaabri suunaline hirm on Savisaare sõnul Eestis oluliselt ülepingutatud kuna praegu on palju olulisemaks küsimuseks siiski islami pealetung, millele viitab ka pidev huvi moðee rajamise vastu Tallinna. Venemaal endalgi on aga muid olulisemaid probleemi kohti kui läänesuund. Neist olulisimateks on Siberi arendamine ning Hiinast tulevate immigrantide küsimus. Siberis iseenesest on ju maavarad olemas, kuid puudub tööjõud. Sealse piirkonnast on huvitatud ka Jaapani investorid, kuid sellisel juhul tekib küsimus, et milliseks kujuneks kohaliku poliitika suund. Savisaar leiab, et tänastes tingimustes oleks Venemaal endal vaja Euroopale läheneda ning just sel moel, et võtta Euroopat kui suurt partnerit.

Järgmised 100 aastat

Huvitava lugemisena soovitas Savisaar rahvusvahelise teabehanke ja analüüsi firma STRATFORi juhi George Friedman'i raamatut "Järgmised 100 aastat" ("The Next 100 Years"), kus autor proovib prognoosida, milline võiks välja näha eelseisnev sajand. Eraldi tõi Savisaar välja kaks tema arvates kõige huvitavamat seika. Neist esimene kirjeldas, kuidas aastal 2050 tuleb III maailmasõda USA ja Poola ning Türgi ja Jaapani vahel, mis saab alguse Venemaa ja Hiina lagunemisest ning mille tulemusel kujunevad Poola, Türgi ja Jaapan uuteks regioonide keskusteks. Teiseks oluliseks aastaks kujuneb selle stsenaariumi järgi aasta 2080, mil laguneb USA tingituna varasemast massilisest immigratsioonist Mehhikost lõunaosariikidesse. Selle tulemusena täituvad ka kõik kohalikud olulised ametikohad mehhiklastega.

Lõpetuseks nentis Edgar Savisaar, et tuleviku me pole siiski võimelised ette nägema ning sellele saab kinnitust ka nende töödest, kes kasvõi tänastki päeva on proovinud ennustada. Sellegipoolest on aga huvitav lugeda, mida teised arvavad sellest, mis homme tulla võib.

Konspekteeris Robert Müürsepp