05.03 Mart Laar

Tanel Pedaru ja Marek Soomaa: Kokkuvõte Mart Laari loengust

Reedel, 5. märtsil käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas ajaloolane ja poliitik Mart Laar, kes rääkis teemal "Kuuba 21. sajandil".

Castrote perekond on olnud Kuubal pikka aega väga mõjukas. Kuuba elab üle hetkel suuri muudatusi, kuna Fidel Castro on oma juhipositsioonist loobunud. See pidi tõendama, et sotsialism võib Kuubale elada ka ilma Fidel Castrota. Kuid tänane situatsioon näitab, et nii see ilmselt ei jää. Olukord Kuubal meenutab Nõukogude Liidu stagnatsiooni, kus valitses gerontokraatia – mitmed asjaolud viitavad, et minnakse sama teed.

Kuuba alustas 1950. aastatel täielikust tipust. Väga mitmel alal oldi heal järjel. Elanike keskmine elatustase oli kõrge ning tervishoiusüsteem oli korralik. Kommunistlik diktatuur on selle edu aga maha mänginud ja see on rahvale toonud kaasa suured raskused. Inimesed ei saa oma raskustest välja tulla valitseva poliitilise reþiimi tõttu. Kui piirid vabaks lasta, põgeneks arvatavasti enamus saare elanikes üle mere. Ka hetkel toimub aktiivne põgenemine USA-sse, enamasti on sihtkohaks Miami, kus on suur kuubalaste kogukond.

Fidel Castro aga õppis kommunistide vigadest Nõukogude Liidus. Ta on oma populaarsust üles ehitanud pigem antiamerikanismile kui klassivihale. Samuti on ta tugevdanud rahvuslikku sümbolismi. USA-vastasuse kasvatamine on rahvast tõmmanud võimu poole. Peale selle on Castro aru saanud, et kunagi ei tohi astuda ühtegi sammu tagasi, kui tahta oma võimu säilitada. Seega on Kuuba rahvast hoitud pideva hirmu all erinevate jõustruktuuride poolt. Oma mõju on avaldanud ka Fidel Castro enda macholik olek. Fideli venna Raul Castro puhul ei ole tunda sellist karismat, mis Fidelil on - seetõttu on olukord tunduvalt muutunud.

Kuubal on alati olnud dissidente, kes korraldavad sarnaseid aktsioone, mis omal ajal Nõukogude Liidus toimusid. Näiteks on olemas selline liikumine nagu “Naised valges” (Damas de Blanco), mille liikmeteks on naised, kelle mehed on vanglas. Turistide kokkupuuted dissidentidega lõpevad üldiselt “kohtumisega” salapolitseiga.

Raul Castro üks suuremaid reforme lubas inimestel omada isiklikku arvutit. See on aga keeruline, kuna nende hinnad on kohalike elanike jaoks väga kõrged. Pääsuks Internetti on vaja osta talonge, mis võimaldavad ligipääsu riiklikku Internetisüsteemi. See on aga kontrollitav ja tsenseeritav. Küll aga käib kauplemine mustal turul. Peale selle on keelatud satelliitlevi, kuid ka seda keeldu eiratakse. Signaali püüdmiseks on salapolitsei alustanud aktiivset vastutegevust, et säärast ebaseaduslikku tegevust takistada. On tekkinud teatud hulk inimesi, kes riskivad satelliittelevisiooni vaatamisega ja lindistavad saateid, müües neid hiljem mustal turul teistele, kes ei taha ise riskida vahel jäämisega. Veel üks Raul Castro üks „olulisemaid“ reforme oli see, et ta lubas kuubalastel külastada oma hotelle.

Raske on öelda, millal suudetakse välja tulla sellisest keerulisest majanduslikust seisust. Kuuba infrastruktuur on omadega täielikult põhja lastud. Selle korda tegemiseks kuluks väga suured summad. On suur oht, et kui praegune võim kaob, tuleb asemele hoopis maffia võim. See on tingitud seotusest erinevate kuritegelike aktsioonidega ja endiste sidemete olemasolust. Selle vältimiseks on üks variant minna üle Hiina mudelile.

Kuubalased loevad end paljuski eurooplasteks, mitte ameeriklasteks, see on üks positiivne argument, mis võiks aidata, lihtsustada ja toetada üleminekut demokraatiale. José Mar?a Aznari aktiivne Euroopa-suunaline poliitika on aga paraku hetkel unarusse vajunud.

Kuuba inimesed on väga toredad, nad on väga tantsulembesed. Tegu on kenade ja lahkete inimestega, seetõttu ei ole nad sellist saatust ära teeninud. Euroopa Liit saaks neid aidata mitmes valdkonnas - näiteks meditsiin, turismindus ja nii edasi. Ettevõtlust peaks saama aga toetada otse, mitte läbi riigi, vastasel juhul ei jõua abirahad abivajajateni.

Konspekteerisid Tanel Pedaru ja Marek Soomaa