03.11 Trivimi Velliste

Rudolf Oberg: Kokkuvõte Trivimi Velliste loengust

Lühikokkuvõte Riigikogu liikme ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimehe TRIVIMI VELLISTE ettekandest Rahvusvaheliste Suhete Ringis 3.11.2009. Teemaks oli Eesti rahvuslik ja rahvusvaheline julgeolek ajaloolises mõõtmes.

Külaline rõhutas ettekande alguses julgeoleku subjekti määratlemise olulisust. (Hunt ja jänes võivad metsas mõlemad olla julgeoleku subjektid ning kummagi julgeolek võib olla vastastikku otseses sõltuvuses: mis ühele hukk, on teisele äärmiselt tervitatav ja turvaline.)

Ühtlasi eritles kõneleja mõiste „Eesti“ mitmeid tähendusi läbi ajaloo ning selle seoseid kas enama või vähema julgeolekuga. Ka tõi ta näiteid mõistes „Eestis“ sisalduvate alamhulkade vastandlikust huvist julgeoleku seisukohalt.

Ettekandja kirjeldas julgeoleku olukorra muutumisi Eesti ajaloo olulisematel käänakutel – läbi muistse Vabadussõja, Jüriöö ülestõusu, Liivi ja Põhjasõja, aga samuti Esimese maailmasõja ning Vabadussõja näitel. Ta kirjeldas Eesti rahvusliku „meie“ tekkelugu, Eesti identiteedi kujunemist ja selle seoseid rahvusliku ja rahvusvahelise julgeolekuga.

Kõneleja vastas arvukatele küsimustele, mis käsitlesid Eesti tänaseid ja homseid võimalikke julgeolekuohte ning nende maandamise teid. Erilist tähelepanu pöörati iseseisva kaitsevõime ja NATO kollektiivkaitse vahekorrale ning funktsionaalsetele seostele – pidades alati silmas ressursside piiratust.

Külalise keskne sõnum oli: mitte midagi ei kingita meile niisama, igasugune hüve – iseäranis vabadus – nõuab kallist hinda ja lakkamatut pingutust. Kõige otsustavam on seejuures selle lihtsa tõe mõistmine. Siis sünnib ka tahe – Eesti kaitsetahe, mis eestlastel on õnneks suhteliselt kõrge.

Konspekteeris Rudolf Oberg

04.09 
Endine kongressman David Minge 
The Effect of the Shifting Character of American Politics on Its International Role

11.09 
Martti Kalda
"Prostitutsiooni põhjustest ja tagajärgedest Lõuna- ja Kagu-Aasias"

25.09 
Alar Kilp
"Konservatismi ja liberalismi konstrueerimine"

16.10 
Ilmar Raag 
"Segane seis rahukaitses ja terroritõrjes"

23.10
Tarmo Jüristo
"Anarhia poliitikas"

30.10
Anvar Samost
"Kuidas saab uudisest uudis?"

06.11
Rein Lang
"Euroopa õiguslikud probleemid"

13.11
Daniel Schaer
"Diplomaatiast Liibanonist Rwandani"

20.11
Mihkel Märtens
"Saudi Araabia: "ettur või lipp?"

27.11
Indrek Schwede
"Diktatuurid ja jalgpall" 

04.12
Taavi Toom
"Suhted Brexiti-järgses Euroopas"

11.12 
RSR väitleb
"Rahvusriigi kontseptsioon on iganenud?"