Tere tulemast Tartu Ülikooli ROS treeningkeskuse lehele!

ROS (Robot Operating System) on Linuxile loodud raamistik, mis koondab erinevad programmid robotite juhtimiseks, kaardistamiseks, navigeerimiseks, pilditöötluseks, simuleerimiseks, jne. ROS on laialdast kasutust leidnud nii teadusmaailmas kui ka robootikaga tegelevates ettevõtetes.

Treeningkeskuse eesmärgiks on kujundada haridusrobootikat lähtuvalt ettevõtete vajadusest ja pakkuda kohalikku tuge ja koolitusi nii haridusasutustele kui ka ettevõtetele.

 

Hetkel registreerumiseks avatud:

ROS koolitus õpetajatele / robootikaringi juhendajatele

 


ROS treeningkeskust arendatakse ROSIN projekti raames. Selle projekti elluviimiseks on saadud rahastust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont2020.