Enesetest 5A

Järgneva enesetestiga saad kontrollida, kas omandasid andurite peatüki materjali piisaval tasemel. Head lahendamist!

Küsimuste arv:8
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud