Enesetest 3C

Järgmisena lahenda enesetest, et näha, kui palju videost "Jada- ehk serial-ühenduse kasutamine" meelde jäi. 

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud