Enesetest 3B

Järgmisena lahenda enesetest, et näha, kui palju videost "Programmeerimise põhitõed" meelde jäi.

Küsimuste arv:8
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud