Enesetest 3A

Lahenda enesetest, et näha, kui palju videost meelde jäi.

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud