Enesetest 5B

10 questions
 1. IR-vastuvõtja on pigem sisend kui andur.

  Õige

  Vale

 2. mBot-i joonejälgimisandur koosneb niipaljudest peegeldusanduritest:

  6

  4

  1

  2

 3. mBot-i kaugusanduriga ei maksa mõõta tihedamini kui iga … tagant.

  100 millisekundi

  1 sekundi

  10 sekundi

  10 millisekundi

 4. Nupp kui andur on olemuselt:

  Digitaal

  Analoog

 5. mBot-i nupp on ühendatud viigu … külge.

  A4

  7

  11

  A7

 6. mBot-i valgusanduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

  analogRead(A6);

  digitalRead(A6);

  vAndur.read();

 7. Kui mBot on valge tahvli peal, siis joonejälgimisanduri näit on:

  1

  3

  2

  0

 8. mBot-i valgusandur näit niisama lambi all seistes oli:

  150-400

  0-150

  400-900

  Üle 900

 9. Kaugeloleva pastaka kauguse täpne mõõtmine ei ole mBot-i jaoks probleem.

  Vale

  Õige

 10. mBot-i puldi nupule “A” vastab kood:

  94

  25

  7

  69