Enesetest 5A

8 questions
 1. Keerulisemad digitaalandurid kasutavad suhtlemiseks mitmesuguseid suhtlusprotokolle.

  Vale

  Õige

 2. Lihtsa digitaalanduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

  pinMode(AADRESS, INPUT);

  read(AADRESS);

  digitalRead(AADRESS);

  analogRead(AADRESS);

 3. Analoogviigu tunnen ära selle tähe järgi:

  N

  A

  G

  L

 4. Mbot-il on olemas järgnevad andurid:

  Kaugusandur

  Valgusandur

  Puuteandur

  Rõhuandur

 5. Keeruliste digitaalanduritega suhtlemine on raskem, kui selleks vajalikud teegid on ette antud.

  Õige

  Vale

 6. Analooganduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

  pinMode(AADRESS, INPUT);

  digitalRead(AADRESS);

  analogRead(AADRESS);

  read(AADRESS);

 7. Mis loomast on inspireeritud sonar?

  Pruunkaru

  Sinitihane

  Nahkhiir

  Kaheksajalg

 8. Arduino ADC on …

  10-bitine

  12-bitine

  8-bitine

  20-bitine