Enesetest 2

10 questions
 1. Ühekordse kontrollimisega tabame nupuvajutuse suure tõenäosusega.

  Õige

  Vale

 2. Porte kutsutakse ka

  liidesteks

  sadamateks

  sisend/väljundviikudeks

 3. Kui robot ühe korra oma asukoha määrab ja siis selle järgi edasi liigub, ei jõua ta nii täpselt sihtkohta, kui mitmekordsel kontrollimisel.

  Vale

  Õige

 4. Roboti aju saab meeles hoida anduri vanemaid näite.

  Vale

  Õige

 5. Arvutite põhiline vahend info edastamiseks on:

  Elektrivool

  Elektriline pinge

  Takistus

 6. Arduino protsessori toitepinge on …

  230V

  +3V

  +5V

  +12V

 7. Väljund on arvuti osa, mis tegeleb …

  Info vastu võtmisega

  Info saatmisega

 8. Arduino UNO kõik digitaalsed ühendusviigud on sisend/väljundviigud.

  Õige

  Vale

 9. Analoogsignaal on …

  Segu bittidest ja sujuvatest üleminekutest pingetasemete vahel

  Kõikidest pingetasemetest koosnev sujuv signaal

  Bittidest koosnev signaal

 10. Digitaalsignaal on …

  Bittidest koosnev signaal

  Kõikidest pingetasemetest koosnev sujuv signaal

  Segu bittidest ja sujuvatest üleminekutest pingetasemete vahel