Enesetest 2

10 questions
 1. Arduino protsessori toitepinge on …

  +5V

  +3V

  230V

  +12V

 2. Väljund on arvuti osa, mis tegeleb …

  Info vastu võtmisega

  Info saatmisega

 3. Roboti aju saab meeles hoida anduri vanemaid näite.

  Vale

  Õige

 4. Elektrilisi ühendusi trükkplaatidel nimetatakse:

  Juhtmeteks

  Radadeks

  Teedeks

 5. Programm on …

  Alati kirjutatud C++ programmeerimiskeeles

  Kartulisalati tegemise reeglistik

  Programmeerimiskeeles kirjeldatud algoritm

 6. Ühekordse kontrollimisega tabame nupuvajutuse suure tõenäosusega.

  Vale

  Õige

 7. Suhtlusprotokollid määravad ära ainult viikude paigutuse füüsilisel tasemel, reeglistike jaoks on olemas pordid.

  Vale

  Õige

 8. Digitaalsignaal on …

  Bittidest koosnev signaal

  Segu bittidest ja sujuvatest üleminekutest pingetasemete vahel

  Kõikidest pingetasemetest koosnev sujuv signaal

 9. Levinuimate programmeerimiskeelte hulka kuuluvad:

  C++

  Python

  Bali

  C#

  Rattlesnake

  C

 10. Porte kutsutakse ka

  liidesteks

  sadamateks

  sisend/väljundviikudeks