Enesetest 3C

4 questions
 1. Serial.begin() käsu funktsioon on järgmine

  Tagastab, mitu sümbolit veel lugeda saab

  Initsialiseerib jadaliidese

  Saadab arvutisse reavahetussümboli

  Alustab andmete perioodilist saatmist jadaliidest kasutades

 2. Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

  Serial.print(“Rida 1”);

  Serial.print(“Rida 2”);

  “Rida 1””Rida 2”

  Rida 1Rida 2

  Rida 1
  Rida 2

  Rida 1 Rida 2

 3. Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

  Serial.println(“Rida 1”);

  Serial.println(“Rida 2”);

  “Rida 1””Rida 2”

  Rida 1Rida 2

  Rida 1 Rida 2

  Rida 1
  Rida 2

 4. \n tähistab … sümbolit

  tabulatsiooni

  null ehk tühja sümbolit

  tühiku

  reavahetuse