Enesetest 3C

4 questions
 1. Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

  Serial.println(“Rida 1”);

  Serial.println(“Rida 2”);

  Rida 1Rida 2

  “Rida 1””Rida 2”

  Rida 1 Rida 2

  Rida 1
  Rida 2

 2. Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

  Serial.print(“Rida 1”);

  Serial.print(“Rida 2”);

  Rida 1
  Rida 2

  Rida 1 Rida 2

  “Rida 1””Rida 2”

  Rida 1Rida 2

 3. Serial.begin() käsu funktsioon on järgmine

  Initsialiseerib jadaliidese

  Alustab andmete perioodilist saatmist jadaliidest kasutades

  Tagastab, mitu sümbolit veel lugeda saab

  Saadab arvutisse reavahetussümboli

 4. \n tähistab … sümbolit

  tabulatsiooni

  tühiku

  null ehk tühja sümbolit

  reavahetuse