Enesetest 3C

Sa said 4 punkti 4 -st
Your score was: 100 %

Hästi tehtud!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

Serial.print(“Rida 1”);

Serial.print(“Rida 2”);

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

“Rida 1””Rida 2”

Rida 1 Rida 2

Rida 1Rida 2

Rida 1
Rida 2

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

\n tähistab … sümbolit

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

tühiku

reavahetuse

null ehk tühja sümbolit

tabulatsiooni

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Serial.begin() käsu funktsioon on järgmine

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Saadab arvutisse reavahetussümboli

Initsialiseerib jadaliidese

Tagastab, mitu sümbolit veel lugeda saab

Alustab andmete perioodilist saatmist jadaliidest kasutades

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

Serial.println(“Rida 1”);

Serial.println(“Rida 2”);

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Rida 1Rida 2

Rida 1 Rida 2

“Rida 1””Rida 2”

Rida 1
Rida 2