Enesetest 3B

8 questions
 1. bool a = false; bool b = true; Mis on järgneva tehte väärtus?
  bool c = (!(a && b)) || a

   

  oleneb tehete järjekorrast

  true

  false

 2. Koodis on rida int a = 10; int b = 3; a % b väärtus on

  3.3

  1

  0

  3

 3. Sul on vaja muutujas hoida temperatuuri väärtust ühe kraadi täpsusega. Selleks kasutad muutujatüüpi

  Unsigned int

  Double

  Bool

  Int

  Float

  Short

 4. Millised järgnevatest initsialiseerimistest on korrektsed?

  float temp = -10.1;

  char symbol = g;

  int number = 100;

  bool status = ‘false’;

  double dist = 1,05;

 5. int a = 3; a++; a*=2; a-=2; Mis on a väärtus?

  6

  5

  3

  4

  8

  7

 6. Sa kasutad muutujat kaugusanduri näidu salvestamiseks. Kaugusandurist tuleb näit sentimeetrites ning sa teisendad selle meetriteks. Selleks kasutad muutujatüüpi

  Unsigned int

  Int

  Bool

  Double

  Short

  Float

 7. Mitu korda jookseb järgmine tsükkel for (int i = 0; i < 10; i++) {}?

  11

  9

  10

 8. Mitu korda jookseb järgmine tsükkel?

  int i = 0;

  while (i <= 3) {

     i++;

  1

  0

  2

  3

  4