Enesetest 3B

8 questions
 1. Mitu korda jookseb järgmine tsükkel for (int i = 0; i < 10; i++) {}?

  11

  9

  10

 2. Sa kasutad muutujat kaugusanduri näidu salvestamiseks. Kaugusandurist tuleb näit sentimeetrites ning sa teisendad selle meetriteks. Selleks kasutad muutujatüüpi

  Float

  Int

  Bool

  Short

  Double

  Unsigned int

 3. Millised järgnevatest initsialiseerimistest on korrektsed?

  float temp = -10.1;

  double dist = 1,05;

  int number = 100;

  bool status = ‘false’;

  char symbol = g;

 4. bool a = false; bool b = true; Mis on järgneva tehte väärtus?
  bool c = (!(a && b)) || a

   

  false

  oleneb tehete järjekorrast

  true

 5. Sul on vaja muutujas hoida temperatuuri väärtust ühe kraadi täpsusega. Selleks kasutad muutujatüüpi

  Float

  Int

  Short

  Unsigned int

  Double

  Bool

 6. Koodis on rida int a = 10; int b = 3; a % b väärtus on

  1

  0

  3.3

  3

 7. Mitu korda jookseb järgmine tsükkel?

  int i = 0;

  while (i <= 3) {

     i++;

  4

  1

  0

  3

  2

 8. int a = 3; a++; a*=2; a-=2; Mis on a väärtus?

  4

  8

  5

  3

  6

  7